Cookie policy.

Last Updated: August 22, 2022

This Cookie Policy explains how we at ESAB Corporation and our family of companies, including our affiliates and subsidiaries (collectively, “we” or “ESAB”) use cookies and similar technologies in the course of managing and providing the ESAB website and digital platforms that are owned and operated by ESAB and that link to this Cookie Policy (collectively, the “Services”). It explains what these technologies are and why we use them, as well as your rights to control our use of them.

This Cookie Policy supplements our Privacy Policy which provides further information about how we process your Personal Information. Please ensure that you have read and understood both our Cookie Policy and our Privacy Policy before using our Services.


WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small data files that are placed on your computer or mobile device when you visit a website which store or read information from the device. They have a variety of functions, including to enable our Services to work effectively and to provide certain reporting information.

Cookies set by the website owner or service provider are called “first party cookies”. Cookies set by parties other than the website owner are called “third party cookies”. Third party cookies enable third party features or functionality to be provided on or through the website or service you are using (such as advertising, interactive content and analytics). The third parties that set these third party cookies can recognize your device both when it visits the service and when it visits certain other websites or services. Data collected by these third parties is processed in accordance with the terms of their privacy policies and practices.


WHY DO WE USE COOKIES AND OTHER TRACKING TECHNOLOGIES?

We use cookies and other tracking technologies for several reasons. Some cookies are required for technical reasons in order for our Services to operate, and we refer to these as “essential” or “strictly necessary” cookies. Other cookies enable us and the third parties we work with to track and target the interests of visitors to our Services, and we refer to these as “performance” or “functionality” cookies. For example, we use cookies to tailor content and information that we may send or display to you and otherwise personalize your experience while interacting with our Services and to otherwise improve the functionality of the Services we provide. We also enable our users to employ cookies and similar tracking technologies in connection with their use of our Services in order to allow us and our users to track their subscribers. Finally, third parties serve cookies through our Services for advertising, analytics, and other purposes. This is described in more detail below.


COOKIES SERVED THROUGH OUR SERVICES

The specific types of first and third party cookies served through our Services and the purposes they perform are described in further detail below:

Strictly Necessary

These cookies are strictly necessary to provide you with our Services. Without them our Services would not function as intended. For example, we use cookies that are necessary to enable you to log in to your ESAB user account. Because these cookies are strictly necessary to deliver the Services, you cannot refuse them without impacting how our Services function. You can block or delete them by changing your browser settings, as described in the “How can I control cookies?” section below.

Functionality Cookies

These cookies are used to enhance the performance and functionality of our Services but are non-essential. For example, functionality cookies are used to keep track of your language preferences so that the next time you log in to your account, the Services are in the appropriate language. You may refuse these cookies, but if you do so, certain functionality may become unavailable.

Performance Cookies

These cookies collect information that is used in aggregate form to help us understand how our Services are being used or how effective our marketing campaigns are. These cookies are also used to help us customize our Services for you in order to enhance your experience.

Targeting Cookies

These cookies are used to make advertising messages more relevant to you and your interests. They also perform functions like preventing the same ad from continuously reappearing, ensuring that ads are properly displayed, and choosing which ads to display to you based on your interests.


HOW CAN YOU CONTROL YOUR COOKIES?

Other than cookies that are strictly necessary, we will only place cookies on your device with your consent. We use a consent management tool on our Services which allows you to accept or decline any non-essential cookies. If at anytime you would like to withdraw your consent or change your cookie consent preferences, you can do so by clicking on the cookie icon which appears on our website to make the necessary changes.  Our cookie consent management tool also provides a detailed list of the specific cookies that are set in connection with our Services. If you would like any further information about how to control your cookies, please contact us using the contact details provided below.

You can also delete cookies through your browser setting or mobile device settings. The following links contain further information about how to delete cookies from popular browsers:

Most browsers will also allow you to disable all cookies through your browser or mobile settings. These settings will typically be found in the “options” or “preferences” menu of your browser.


UPDATES TO THIS COOKIE POLICY

We may update this Cookie Policy from time to time in order to reflect, for example, changes to the cookies we use or for other operational, legal or regulatory reasons. If we make material changes to the Policy, we will provide you with reasonable notice, such as notifying you on the Services that changes have been made.

The date at the top of this Cookie Policy indicates when it was last updated


WHERE CAN YOU GET FURTHER INFORMATION?

If you have any questions about our use of cookies or other technologies, please contact us as follows:

By Email: privacy@esab.com

By Postal Mail: ESAB, ATTN: Privacy Compliance Team, 909 Rose Avenue, 8th Floor, North Bethesda, MD 20852

Poslední aktualizace: květen 2018

Tyto zásady používání souborů cookies vysvětlují, jak my a naše přidružené společnosti, obchodní partneři a poskytovatelé služeb používáme soubory cookies a podobné technologie během řízení a poskytování Služeb.  Vysvětlují, co tyto technologie jsou a proč je používáme, ale také vaše práva související s kontrolou jejich používání z naší strany. Tyto Zásady používání souborů cookies jsou a budou považovány za součást našich Zásad ochrany osobních údajů a jsou do nich automaticky zahrnuty, a veškeré pojmy psané s velkými počátečními písmeny, která nejsou v těchto Zásadách používání souborů cookies jinak definovány, mají význam, který je pro ně stanoven v Zásadách ochrany osobních údajů.

V některých případech používáme soubory cookies a další sledovací technologie popsané v těchto Zásadách používání souborů cookies ke shromažďování Osobních údajů nebo ke shromažďování informací, které se stanou Osobními údaji, pokud je spojíme s jinými informacemi. Pro podrobnější informace o tom, jak zpracováváme vaše Osobní údaje, se prosím seznamte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.


Co jsou to soubory cookies?

Soubory cookies jsou malé datové soubory, které jsou umisťovány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, pokud navštívíte webové stránky. Soubory cookies jsou hojně využívány poskytovateli online služeb (například) pro zajištění funkčnosti jejich webových stránek, služeb nebo pro jejich efektivnější fungování, jakož i pro vykazování informací.

Soubory cookies nastavované vlastníkem webových stránek nebo poskytovatelem služeb (v tomto případě společností ESAB) se označují jako „soubory cookies první osoby“. Soubory cookies nastavované stranami jinými, než vlastníkem webových stránek se označují jako „soubory cookies třetích osob“. Soubory cookies třetích osob umožňují funkce nebo vlastnosti třetích osob poskytované na webových stránkách nebo službách či jejich prostřednictvím, když je používáte (jako jsou reklamy, interaktivní obsah a analytika). Třetí strany, které nastavují tyto soubory cookies třetích osob dokáží rozpoznat vaše zařízení, jak pokud navštívíte příslušnou Službu, tak i v případě, že navštívíte jiné webové stránky nebo služby.


Proč používáme soubory cookies a jiné sledovací technologie?

Soubory cookies první osoby a soubory cookies třetích osob používáme z několika důvodů. Některé soubory cookies jsou nezbytné z technických důvodů, aby naše Služby fungovaly, a označujeme je tak za „klíčové“ nebo „nezbytně nutné“ soubory cookies. Ostatní soubory cookies umožňují nám a třetím osobám, s nimiž spolupracujeme, sledovat a zaměřovat zájmy návštěvníků našich Služeb a označujeme je jako „výkonové“ nebo „funkční“ soubory cookies. Soubory cookies například používáme pro úpravu obsahu a informací, které vám zasíláme nebo zobrazujeme na míru nebo k jinému přizpůsobení vaší zkušenosti během interakce s našimi Webovými stránkami, jakož i pro další vylepšování funkce námi poskytovaných Služeb. Rovněž umožňují našim uživatelům používat soubory cookies a podobné sledovací technologie v souvislosti s jejich používáním našich Služeb, aby nám a našim uživatelům umožnily sledovat jejich předplatitele. Nakonec třetí strany používají soubory cookies prostřednictvím našich služeb pro reklamní, analytické a další účely. Ty jsou podrobněji popsány níže.


Soubory cookies zasílané prostřednictvím našich Služeb

Níže jsou podrobněji popsány konkrétní typy souborů cookies první osoby a třetích osob, které jsou zasílány prostřednictvím našich Služeb, a účely, které plní:

Klíčové soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytně nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat Služby prostřednictvím našich Služeb, jakožto i používat některé jejich vlastnosti, jako je přístup do zabezpečené oblasti. Vzhledem k tomu, že jsou tyto soubory cookies nezbytně nutné pro poskytování Služeb, nemůžete je odmítnout, aniž by to mělo dopad na fungování služeb. Můžete je zablokovat nebo odstranit změnou nastavení vašeho prohlížeče, jak je popsáno v části „Jak můžete soubory cookies kontrolovat?“ níže.

Výkonové a funkční soubory cookies

Tyto soubory cookies se používají pro posílení výkonu a funkcí našich Služeb, nicméně pro jejich používání nejsou nezbytné. Nicméně bez těchto souborů cookies nemusí být některé funkce k dispozici.

Soubory cookies pro analýzu a přizpůsobení

Tyto soubory cookies shromažďují informace, které jsou používány buď v souhrnné formě, aby nám pomohly pochopit způsob používání našich Služeb nebo efektivitu našich marketingových kampaní, nebo jako pomůcka pro přizpůsobení našich Služeb pro zlepšení vašich zkušeností.

Reklamní (cílové) soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou používány k tomu, aby reklamní zprávy byly pro vás a vaše zájmy relevantnější. Plní rovněž funkci prevence soustavného opakovaného zobrazování stejné reklamy a zajišťují řádné zobrazování reklamy a v některých případech provádějí volbu reklamy v závislosti na vašich zájmech. Pro podrobnější informace viz část „Cílená online reklama“ níže.


Další sledovací technologie

Společně s nezávislými partnery můžeme čas od času používat jiné, podobné technologie, jako jsou webové majáčky, pixely (nebo „čisté gify“) a další sledovací technologie. Ty představují drobné grafické soubory, které obsahují jedinečný identifikátor, který nám umožňuje rozpoznat, pokud někdo navštíví naše Služby, či v případě webových majáčků, zda někdo otevřel e-mail, který jsme mu zaslali. To nám umožňuje například monitorovat vzorce pohybu uživatelů mezi jednotlivými stránkami našich Služeb, poskytování nebo komunikaci se soubory cookies, pro pochopení, zda jste se na Služby dostali prostřednictvím online reklamy zobrazené na stránkách třetí osoby, pro zasílání cílené reklamy pro vás a podobné lidi, pro zlepšování výkonu stránek a pro měření úspěchu marketingových kampaní. Ačkoliv nemáte možnost výslovně odmítnout nebo deaktivovat tyto sledovací technologie, v mnoha případech jsou tyto technologie závislé na řádném fungování souborů cookies; pokud v těchto případech odmítnete soubory cookies, znemožníte tak fungování těchto technologií.


Cílená online reklama

Podporujeme samoregulační principy Digital Advertising Alliance („DAA“).  Pro poskytování relevantní reklamy spolupracujeme s různými zadavateli reklamy, reklamními sítěmi, reklamními servery a analytickými společnostmi („Reklamní partneři“), kteří využívají různé technologie ke shromažďování údajů o používání našich Služeb (jako jsou navštěvované stránky, zobrazené reklamy nebo reklamy, na které jste klikli).

Tyto technologie mohou zahrnovat umístění souborů cookies nebo webových majáčků, jakož i dalších technologií pro shromažďování dat do našich Služeb (popsanou v části Automaticky shromažďované informace v Zásadách ochrany osobních údajů) těmito Reklamními partnery pro sledování používání našich Služeb, pro sledování pohybu uživatelů a jejich chování po opuštění našich Služeb a pro provázání různých případně používaných zařízení, jako i pro zaslání relevantnější reklamy. Tyto reklamy se mohou zobrazovat na našich Službách nebo jiných vámi navštívených službách.

Kromě toho naši Reklamní partneři využívají informace shromážděné technologiemi na našich službách pro účely jako (a) v souvislosti s reklamou, která se zobrazuje na našich nebo jiných webových stránkách, (b) pro hlášení provozu na webových stránkách, statistiky, údajů o reklamě a další interakci s reklamou a webovými stránkami, kde je tato umístěna, a (c) k měření efektivity webových a e-mailových reklam.  Dovolujeme si upozornit, že naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookies se nevztahují na postupy našich Reklamních partnerů.

Pro podrobnější informace o tom, jak naši Reklamní partneři využívají informace shromážděné těmito technologiemi v našich Službách a o vašich možnostech nepřijímat soubory cookies umisťované některými z těchto společností do našich Služeb, navštivte prosím stránky o zrušení registrace DAA. Můžete rovněž zrušit možnost dalších nezávislých reklamních sítí, pokud přejdete na webové stránky iniciativy Network Advertising Initiative a pokud budete postupovat dle pokynů.

Tato zrušení registrace popsané výše jsou specifická pro zařízení a prohlížeče a nemusí fungovat u všech zařízení. Pokud se rozhodnete pro zrušení registrace prostřednictvím kteréhokoliv z těchto nástrojů, neznamená to, že neuvidíte žádnou reklamu. Reklama, kterou uvidíte, však nebude vycházet z vašich zájmů. Kromě toho, pokud zrušíte registraci pomocí některé z těchto metod, naši Reklamní partneři budou nadále shromažďovat informace pro veškeré další účely povolené zásadami DAA.  Můžete zrušit možnost budoucího shromažďování informací z našich Služeb ukončením používání našich Služeb nebo v případě aplikace její odinstalací.


Jak můžete kontrolovat soubory cookies?

Máte právo se rozhodnout, zda soubory cookies přijmete nebo odmítnete.

Ovladače prohlížeče

ovladače webového prohlížeče můžete nastavit nebo upravit tak, aby soubory cookies přijaly nebo odmítly. Pokud se rozhodnete pro odmítnutí souborů cookies, můžete přesto naše Služby používat, nicméně přístup k některým funkcím nebo do některých oblastí služeb může být omezen. Vzhledem k tomu, že způsob, jakým můžete odmítnout soubory cookies prostřednictvím ovladačů svého webového prohlížeče, se mohou mezi jednotlivými prohlížeči lišit, pro podrobnější informace navštivte nabídku nápovědy vašeho prohlížeče.

Deaktivace většiny cílené online reklamy

jak bylo uvedeno výše, reklamní sítě vám nabízejí možnost zrušit registraci pro cílenou online reklamu. Pokud chcete zjistit podrobnější informace, navštivte prosím stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com.

Mobilní reklama

můžete rozhodnout o zrušení používání reklamních identifikátorů vašeho mobilního zařízení pro některé typy cílené online reklamy, včetně těch, které provádíme my, a to přístupem do nastavení vašeho mobilního zařízení a postupováním dle aktuálních pokynů. Pokud se rozhodnete pro zrušení registrace, odstraníme veškerá data o vás a nebude nadále docházet ke shromažďování dat ani sledování. Bude odstraněno náhodné ID, které jsme vám my (nebo naši nezávislí partneři) dříve přidělili. To znamená, že pokud se později rozhodnete pro obnovení registrace, nebudeme moci pokračovat ve vašem sledování pomocí stejného ID jako dříve a pro všechny praktické účely budete v našem systému novým uživatelem.

Zákaz sledování

některé webové prohlížeče — jako např. Internet Explorer, Firefox a Safari — obsahují možnost vysílání signálů „Do Not Track“ (Zákaz sledování) nebo „DNT“. Vzhledem k tomu, že neexistují jednotné standardy pro signály „DNT“, naše služby momentálně nezpracovávají signály „DNT“, ani na ně nereagují. Ochranu osobních údajů a smysluplnou volbu bereme velmi vážně a vynasnažíme se nadále sledovat vývoj související s technologií prohlížečů DNT a zavádění standardů. Pro podrobnější informace o „DNT“ navštivte část Vše o zákazu sledování.

Pro podrobnější informace o vašich právech viz rovněž Zásady ochrany osobních údajů.


Jak často budou tyto Zásady používání souborů cookies aktualizovány?

Tyto Zásady používání souborů cookies můžeme čas od času aktualizovat tak, aby zohlednily například změny souborů cookies, které používáme, nebo z dalších provozních, zákonných nebo regulačních důvodů. Pravidelně proto navštěvujte tyto Zásady používání souborů cookies, abyste byly neustále informováni o používání souborů cookies a souvisejících technologií.

Datum v horní části těchto Zásad používání souborů cookies uvádí poslední aktualizaci.


Kde mohu získat podrobnější informace?

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně používání souborů cookies nebo dalších technologií, kontaktujte nás prosím, dle pokynů v části Kontaktujte nás v Zásadách ochrany osobních údajů.

Sidst opdateret: maj 2018

Denne Cookie-politik forklarer, hvordan vi og vores associerede selskaber, samarbejdspartnere og tjenesteudbydere bruger cookies og lignende teknologier i forbindelse med administration og levering af tjenesterne. Den forklarer, hvad disse teknologier er, og hvorfor vi bruger dem, samt dine rettigheder til at kontrollere vores brug af dem. Denne cookie-politik er og vil blive behandlet som en del af vores databeskyttelsespolitik, og bliver automatisk indarbejdet deri, og eventuelle betegnelser, der anvendes og ellers ikke er defineret i denne cookie-politik, skal have den betydning, der er tildelt disse betegnelser i databeskyttelsespolitikken.

I nogle tilfælde kan vi bruge cookies og andre sporingsteknologier, der er beskrevet i denne cookie-politik, til at indsamle personoplysninger eller til at indsamle oplysninger, der bliver personoplysninger, hvis vi kombinerer dem med andre oplysninger. For flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du gennemgå vores databeskyttelsespolitik.


Hvad er cookies?

Cookies er små datafiler, der placeres på din computer eller mobilenhed, når du besøger et websted. Cookies bruges i vid udstrækning af online-tjenesteudbydere til at (for eksempel) få deres websteder eller tjenester til at fungere, eller fungere mere effektivt, samt til at levere rapporteringsoplysninger.

Cookies, der indstilles af webstedsejeren eller tjenesteudbyderen (i dette tilfælde, ESAB), kaldes “førstepartscookies”. Cookies, der indstilles af andre parter end ejeren af webstedet, kaldes “tredjepartscookies”. Tredjepartscookies aktiverer tredjepartsfunktioner eller -funktionalitet, der skal leveres på eller via det websted eller den tjeneste, som du bruger (såsom annoncering, interaktivt indhold og analyser). De tredjeparter, der indstiller disse tredjepartscookies, kan genkende din enhed, både når den besøger den pågældende tjeneste, og også når den besøger visse andre websteder eller tjenester.


Hvorfor bruger vi cookies og andre sporingsteknologier?

Vi bruger førsteparts- og tredjepartscookies af flere årsager. Nogle cookies kræves af tekniske årsager for at vores tjenester kan fungere, og vi betegner disse som “strengt nødvendige” cookies. Andre cookies giver os og de tredjeparter, som vi samarbejder med, mulighed for at spore og målrette interesserne hos besøgende til vores tjenester, og vi betegner disse som “præstationscookies” eller “funktionalitetscookies”. For eksempel bruger vi cookies til at skræddersy indhold og oplysninger, som vi kan sende eller vise til dig og ellers personligt tilpasse din oplevelse, mens du interagerer med vores websteder, og til ellers at forbedre funktionaliteten af de tjenester, som vi leverer. Vi giver også vores brugere mulighed for at anvende cookies og lignende sporingsteknologier i forbindelse med deres brug af vores tjenester for at give os og vores brugere mulighed for at spore deres abonnenter. Endelig placerer tredjeparter cookies via vores tjenester til annoncerings-, analyse- og andre formål. Dette er beskrevet nærmere nedenfor.


Cookies placeret gennem vores tjenester

De specifikke typer af første- og tredjepartscookies, der placeres gennem vores tjenester, og de formål, de udfører, beskrives nærmere nedenfor:

Strengt nødvendige cookies

Disse cookies er strengt nødvendige for at levere tjenester til dig, der er tilgængelige via vores tjenester, og for at bruge nogle af deres funktioner, såsom adgang til sikre områder. Da disse cookies er strengt nødvendige for at levere tjenesterne, kan du ikke afvise dem uden at påvirke, hvordan vores tjenester fungerer. Du kan blokere eller slette dem ved at ændre dine browserindstillinger, som beskrevet i afsnittet “Hvordan styrer du cookies?” nedenfor.

Præstations- og funktionalitetscookies

Disse cookies bruges til at forbedre ydeevnen og funktionaliteten af vores tjenester, men er ikke strengt nødvendige til deres brug. Men uden disse cookies kan visse funktionaliteter muligvis være utilgængelige.

Analyse- og tilpasningscookies

Disse cookies indsamler oplysninger, der enten bruges i samlet form for at hjælpe os med at forstå, hvordan vores tjenester bruges, eller hvor effektive vores markedsføringskampagner er, eller for at hjælpe os med at tilpasse vores tjenester til dig for at forbedre din oplevelse.

Annonceringscookies (målretningscookies)

Disse cookies bruges til at gøre annonceringsmeddelelser mere relevante for dig og dine interesser. De udfører også funktioner såsom at forhindre, at den samme annonce vises igen og igen, sikre, at annoncer vises korrekt og, i nogle tilfælde, vælge annoncer, der er baseret på dine interesser. Se yderligere oplysninger i afsnittet “Målrettet onlineannoncering” nedenfor.


Andre sporingsteknologier

Vi og vores tredjepartspartnere kan bruge andre lignende teknologier fra tid til anden, såsom web-beacons, pixels (eller “klare GIF’er”) og andre sporingsteknologier. Disse er små grafikfiler, der indeholder en unik identifikator, der gør det muligt for os at genkende, hvornår nogen har besøgt vores tjenester, eller i tilfælde af web-beacons, åbnede en e-mail, som vi har sendt til dem. Dette gør det for eksempel muligt for os at overvåge brugeres trafikmønstre fra en side i vores tjenester til en anden, levere eller kommunikere med cookies, forstå, om du har nået vores tjenester fra en onlineannonce, der vises på et tredjepartswebsted, vise målrettede annoncer til dig og andre som dig, forbedre webstedets ydeevne og måle succesen af markedsføringskampagner. Selv om du måske ikke har evnen til specifikt at afvise eller deaktivere disse sporingsteknologier, er disse teknologier i mange tilfælde afhængige af, at cookies fungerer korrekt. I disse tilfælde vil afvisning af cookies forringe funktionsdygtigheden af disse teknologier.


Målrettet onlineannoncering

Vi støtter Digital Advertising Alliances (“DAA”) selvregulerende principper.  Vi arbejder med en række annoncører, annonceringsnetværk, annonceservere og analyseselskaber (“annoncepartnere”) der bruger forskellige teknologier til at indsamle oplysninger om din brug af tjenesterne (f.eks. besøgte sider, annoncer, der er set eller klikket på) for at kunne levere relevant annoncering.

Disse teknologier kan omfatte placeringen af cookies eller web-beacons og andre dataindsamlingsteknologier på vores tjenester (som beskrevet i afsnittet “Automatisk indsamlede oplysninger” i vores databeskyttelsespolitik) af disse annoncepartnere for at spore, hvordan vores tjenester bruges, for at spore, hvor brugere går hen, og hvad de gør, efter at de har forladt vores tjenester, og for at forbinde forskellige enheder, som du måtte bruge, og for at vise dig mere relevante annoncer. Disse annoncer kan vises på vores tjenester eller andre tjenester, som du besøger.

Desuden bruger vores annoncepartnere de oplysninger, der indsamles af teknologierne på vores tjenester til formål såsom (a) sammen med annoncering, der vises på vores websted eller andre websteder, (b) til at rapportere om webstedstrafik, statistikker, annonceringsoplysninger og anden interaktion med annoncer og de websteder, hvorpå de vises, og (c) til at måle effektiviteten af webbaserede og e-mailannoncer. Bemærk venligst, at vores databeskyttelsespolitik og cookie-politik ikke dækker vores annoncepartneres praksisser.

For flere oplysninger om, hvordan annoncepartnere bruger de oplysninger, der indsamles af teknologierne på vores tjenester, og om dine muligheder for ikke at acceptere cookies, der placeres af nogle af disse selskaber på vores tjenester, bedes du besøge DAA’s fravalgsside. Du kan også fravælge yderligere tredjepartsannonceringsnetværk ved at gå til Network Advertising Initiatives websted og følge anvisningerne.

De ovenfor beskrevne fravalgsmuligheder er enheds- og browserspecifikke og fungerer muligvis ikke på alle enheder. Hvis du vælger at fravælge via ethvert af disse fravalgsværktøjer, betyder det ikke, at du vil ophøre med at se annoncering. Snarere vil de annoncer, som du ser, ikke være baseret på dine interesser. Derudover, når du fravælger ved hjælp af en af disse metoder, fortsætter vores annoncepartnere med at indsamle oplysninger til ethvert andet formål, der tillades af DAA’s regler.  Du kan fravælge fremtidig indsamling af oplysninger fra vores tjenester ved at stoppe med at bruge tjenesten, eller i tilfælde af en applikation, afinstallere applikationen.


Hvordan styrer du cookies?

Du har ret til at beslutte, hvorvidt du vil acceptere eller afvise cookies.

Browserkontroller

Du kan indstille eller ændre dine webbrowserkontroller til at acceptere eller afvise cookies. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du stadig bruge vores tjenester, selvom din adgang til nogle funktioner og områder af tjenesterne kan være begrænset. Da de midler, hvormed du kan afvise cookies gennem din webbrowser, varierer fra browser til browser, bør du besøge din browsers hjælpemenu for at få flere oplysninger.

Deaktivering af mest målrettet onlineannoncering

Som omtalt ovenfor giver annonceringsnetværk dig mulighed for at fravælge målrettet onlineannoncering. Hvis du vil vide mere, bedes du besøge http://www.aboutads.info/choices/ eller http://www.youronlinechoices.com.

Mobilannoncering

Du kan fravælge, at dine mobilannonceringsidentifikatorer anvendes til bestemte typer af målrettet onlineannoncering, herunder dem, der udføres af os, ved at tilgå indstillingerne på din mobilenhed og følge de senest offentliggjorte anvisninger. Hvis du fravælger, fjerner vi alle oplysninger om dig, og ingen yderligere indsamling eller sporing af oplysninger vil finde sted. Det vilkårlige id, som vi (eller vores tredjepartspartnere) tidligere har tildelt dig, vil også blive fjernet. Det betyder, at hvis du på et senere tidspunkt beslutter dig for at tilvælge, vil vi ikke kunne fortsætte med at spore dig med samme id som tidligere, og du vil i alle henseender være en ny bruger for vores system.

Do Not Track

Nogle internetbrowsere – såsom Internet Explorer, Firefox og Safari – omfatter evnen til at sende “Do Not Track”- eller “DNT”-signaler. Da ensartede standarder for “DNT”-signaler ikke er blevet vedtaget, hverken behandler eller svarer vores tjenester for øjeblikket på DNT-signaler. Vi tager databeskyttelse og meningsfulde valg alvorligt og vil bestræbe os på fortsat at overvåge udviklingen omkring DNT-browserteknologi og implementeringen af en standard. For at få flere oplysninger om “DNT” bedes du besøge Alt om Do Not Track.

Se også vores databeskyttelsespolitik for flere oplysninger om Dine rettigheder.


Hvor ofte opdaterer vi denne cookie-politik?

Vi kan muligvis opdatere denne cookie-politik fra tid til anden for at afspejle, for eksempel, ændringer i de cookies, som vi bruger, eller af andre driftsmæssige, juridiske eller lovmæssige årsager. Derfor bedes du genlæse denne cookie-politik regelmæssigt for at holde dig orienteret om vores brug af cookies og relaterede teknologier.

Datoen øverst i denne cookie-politik angiver, hvornår den sidst blev opdateret.


Hvor kan du få yderligere oplysninger?

Hvis du har eventuelle spørgsmål om vores brug af cookies eller andre teknologier, bedes du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os i vores databeskyttelsespolitik.

Letzte Aktualisierung: Mai 2018

Diese Cookie-Richtlinie erklärt, wie wir und unsere verbundenen Unternehmen, Geschäftspartner und Dienstleister Cookies und ähnliche Technologien bei der Verwaltung und Bereitstellung der Dienste verwenden. Sie erklärt, was diese Technologien sind und warum wir sie verwenden, sowie Ihre Rechte, unsere Nutzung davon zu kontrollieren. Diese Cookie-Richtlinie ist und wird als Teil unserer Datenschutzrichtlinie behandelt und wird automatisch darin aufgenommen, und alle in dieser Cookie-Richtlinie verwendeten und nicht anderweitig definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der Datenschutzrichtlinie.

In einigen Fällen können wir Cookies und andere in dieser Cookie-Richtlinie beschriebene Tracking-Technologien verwenden, um personenbezogene Daten zu sammeln oder um Daten zu sammeln, die zu personenbezogenen Daten werden, wenn wir sie mit anderen Informationen kombinieren. Weitere Informationen darüber, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.


Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät abgelegt werden, wenn Sie eine Website besuchen. Cookies werden häufig von Online-Dienstleistern verwendet, um (zum Beispiel) ihre Websites oder Dienste funktionieren zu lassen oder um effizienter zu arbeiten, sowie um Berichterstattungsinformationen bereitzustellen.

Cookies, die vom Websitebetreiber oder Dienstanbieter (in diesem Fall ESAB) gesetzt wurden, werden als „Erstanbieter-Cookies“ bezeichnet. Cookies, die von anderen Parteien als dem Eigentümer der Website gesetzt werden, werden als „Drittanbieter-Cookies“ bezeichnet. Cookies von Drittanbietern ermöglichen die Bereitstellung von Funktionen oder Funktionalitäten von Drittanbietern auf der oder über die von Ihnen genutzte Website oder Dienstleistung (z. B. Werbung, interaktive Inhalte und Analysen). Die Drittanbieter, die diese Drittanbieter-Cookies setzen, können Ihr Gerät sowohl beim Besuch des betreffenden Dienstes als auch beim Besuch bestimmter anderer Websites oder Dienste erkennen.


Warum verwenden wir Cookies und andere Tracking-Technologien?

Wir verwenden Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies aus verschiedenen Gründen. Einige Cookies werden aus technischen Gründen für den Betrieb unserer Dienste benötigt, und wir bezeichnen sie als „wesentliche“ oder „unbedingt notwendige“ Cookies. Andere Cookies ermöglichen es uns und den Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, die Interessen der Besucher bezüglich unserer Dienste zu verfolgen und auf sie einzugehen, und wir bezeichnen diese als „Leistungs-“ oder „Funktions-Cookies“. Beispielsweise verwenden wir Cookies, um Inhalte und Informationen, die wir Ihnen senden oder anzeigen, anzupassen und Ihre Erfahrungen bei der Interaktion mit unseren Websites zu personalisieren und anderweitig die Funktionalität der von uns angebotenen Dienste zu verbessern. Wir ermöglichen unseren Nutzern auch den Einsatz von Cookies und ähnlichen Tracking-Technologien in Verbindung mit der Nutzung unserer Dienste, um uns und unseren Nutzern die Verfolgung ihrer Abonnenten zu ermöglichen. Schließlich verwenden Dritte über unsere Dienste Cookies für Werbe-, Analytik- und andere Zwecke. Dieses wird im Folgenden näher beschrieben.


Cookies, die über unsere Dienste bereitgestellt werden

Die spezifischen Arten von Cookies, die über unsere Dienste bereitgestellt werden, und die Zwecke, die sie erfüllen, werden im Folgenden näher beschrieben:

Wesentliche Cookies

Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die über unsere Dienste verfügbaren Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, und damit Sie einige ihrer Funktionen nutzen können, z. B. den Zugang zu sicheren Bereichen. Da diese Cookies für die Bereitstellung der Dienstleistungen unbedingt erforderlich sind, können Sie sie nicht ablehnen, ohne die Funktionsweise unserer Dienste zu beeinträchtigen. Sie können diese sperren oder löschen, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern, wie im Abschnitt „Wie können Sie Cookies kontrollieren?“ unten beschrieben.

Leistungs- und Funktions-Cookies

Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Funktionalität unserer Dienste zu verbessern, sind aber für deren Nutzung nicht erforderlich. Ohne diese Cookies kann es jedoch vorkommen, dass bestimmte Funktionen nicht verfügbar sind.

Analytik- und Anpassungs-Cookies

Diese Cookies sammeln Informationen, die entweder in zusammengefasster Form verwendet werden, um zu verstehen, wie unsere Dienstleistungen genutzt werden oder wie effektiv unsere Marketingkampagnen sind, oder um uns zu helfen, unsere Dienste für Sie anzupassen, um Ihre Erfahrung zu verbessern.

Werbungs-Cookies

Diese Cookies werden verwendet, um Werbebotschaften für Sie und Ihre Interessen relevanter zu machen. Sie führen auch Funktionen aus, wie z. B. verhindern, dass dieselbe Anzeige ständig wieder auftaucht, sicherstellen, dass die Anzeigen korrekt angezeigt werden, und in einigen Fällen Anzeigen auszuwählen, die auf Ihren Interessen basieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gezielte Online-Werbung“ weiter unten.


Andere Tracking-Technologien

Wir und unsere Partner können von Zeit zu Zeit andere, ähnliche Technologien wie Web-Beacons, Pixel (oder „Clear Gifs“) und andere Tracking-Technologien verwenden. Dabei handelt es sich um kleine Grafikdateien, die eine eindeutige Kennung enthalten, die es uns ermöglicht, zu erkennen, wenn jemand unsere Dienste besucht hat oder, im Falle von Web-Beacons, eine E-Mail geöffnet hat, die wir ihm gesendet haben. Dies ermöglicht es uns beispielsweise, das Verkehrsverhalten der Nutzer von einer Seite innerhalb unserer Dienste zu einer anderen zu überwachen, Cookies auszuliefern oder mit ihnen zu kommunizieren, zu verstehen, ob Sie unsere Dienste über eine Online-Werbung auf einer Website eines Drittanbieters erreicht haben, Ihnen und anderen Nutzern gezielte Werbung zu liefern, die Leistung der Website zu verbessern und den Erfolg von Marketingkampagnen zu messen. Sie haben zwar nicht die Möglichkeit, diese Tracking-Technologien gezielt abzulehnen oder zu deaktivieren, aber in vielen Fällen sind diese Technologien auf Cookies angewiesen, um ordnungsgemäß funktionieren zu können; dementsprechend beeinträchtigt in diesen Fällen die Ablehnung von Cookies das Funktionieren dieser Technologien.


Gezielte Online-Werbung

Wir unterstützen die Selbstregulierungsgrundsätze der Digital Advertising Alliance („DAA”).  Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Werbetreibenden, Werbenetzwerken, Werbe-Servern und Analytics-Unternehmen („Werbepartner“) zusammen, die unterschiedliche Technologien verwenden, um Daten über Ihre Nutzung der Dienstleistungen zu sammeln (wie etwa besuchte Seiten, angezeigte oder angeklickte Anzeigen), um relevante Werbung zu liefern.

Diese Technologien können die Platzierung von Cookies oder Web-Beacons und anderen Datenerfassungstechnologien (wie im Abschnitt „Automatisch erfasste Daten“ in unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben) durch diese Werbepartner umfassen, um zu verfolgen, wie unsere Dienste genutzt werden, wo sich die Nutzer aufhalten und was sie tun, nachdem sie unsere Dienste verlassen haben, und um verschiedene Geräte zu verlinken, die Sie verwenden, und um Ihnen relevantere Anzeigen zu präsentieren. Diese Anzeigen können auf unseren Diensten oder anderen Diensten, die Sie besuchen, erscheinen.

Außerdem verwenden unsere Werbepartner die von den Technologien auf unseren Diensten erfassten Daten für Zwecke wie (a) in Verbindung mit Werbung, die auf unserer Website oder anderen Websites erscheint, (b) zur Meldung von Besucherverkehr, Statistiken, Werbedaten und anderen Interaktionen mit Anzeigen und den Websites, auf denen sie geschaltet werden, und (c) zur Messung der Wirksamkeit von webbasierten und E-Mail-Anzeigen. Bitte beachten Sie, dass unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinien nicht die Praktiken unserer Werbepartner abdecken.

Weitere Informationen darüber, wie Werbepartner die von den Technologien auf unseren Diensten gesammelten Informationen verwenden und wie Sie die von einigen dieser Unternehmen auf unseren Diensten gesetzten Cookies nicht akzeptieren können, finden Sie auf der Opt-Out-Seite von DAA. Sie können sich auch von zusätzlichen Werbenetzwerken Dritter abmelden, indem Sie die Website der Network Advertising Initiative besuchen und den dortigen Anweisungen folgen.

Die oben beschriebenen Opt-Outs sind geräte- und browserspezifisch und funktionieren möglicherweise nicht auf allen Geräten. Wenn Sie sich für ein Opt-Out über eines dieser Opt-Out-Tools entscheiden, bedeutet dies nicht, dass Sie keine Werbung mehr sehen. Vielmehr werden die Anzeigen, die Sie sehen, nicht auf Ihren Interessen basieren. Wenn Sie sich für eine dieser Methoden entscheiden, werden unsere Werbepartner weiterhin Informationen für jeden anderen Zweck sammeln, der nach den Regeln der DAA zulässig ist.  Sie können sich aus der Datenerfassung aus unseren Diensten zurückziehen, indem Sie die Nutzung des Dienstes einstellen oder, im Falle einer Anwendung, die Anwendung deinstallieren.


Wie können Sie Cookies kontrollieren?

Sie haben das Recht, zu entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren oder ablehnen.

Browser-Kontrolle

Sie können Ihre Browser-Einstellungen festlegen oder ändern um Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Cookies abzulehnen, können Sie dennoch unsere Dienste nutzen, obwohl Ihr Zugang zu einigen Funktionen und Bereichen der Dienste eingeschränkt sein kann. Da die Mittel, mit denen Sie Cookies über Ihre Webbrowser-Kontrollfunktion ablehnen können, je nach Browser anders sind, sollten Sie das Hilfemenü Ihres Browsers aufsuchen, um weitere Informationen zu erhalten.

Deaktivieren der gezielten Online-Werbung

Wie oben beschrieben, bieten Ihnen Werbenetzwerke die Möglichkeit, sich aus der gezielten Online-Werbung abzumelden. Für weitere Informationen, besuchen Sie http://www.aboutads.info/choices/ oder http://www.youronlinechoices.com.

Werbung auf dem Handy

Sie können ablehnen, dass Ihr Handy Identifikatoren zeigt, die für bestimmte Arten von zielgerichteter Online-Werbung genutzt werden, einschließlich der von uns durchgeführten, indem Sie auf die Einstellungen Ihres Mobilgeräts zugreifen und die zuletzt veröffentlichten Anweisungen befolgen. Wenn Sie sich abmelden, werden wir alle Daten über Sie löschen und es erfolgt keine weitere Datenerhebung oder –nachverfolgung mehr. Die zufällige ID, die wir (oder unsere Partner) Ihnen zuvor zugewiesen haben, wird ebenfalls entfernt. Das bedeutet, dass wir Sie nicht mehr mit der gleichen ID wie bisher verfolgen können, wenn Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, die Abmeldung zu widerrufen, und Sie werden ein neuer Benutzer in unserem System für alle praktischen Zwecke sein.

Nicht verfolgen (Do Not Track)

Einige Internet-Browser – wie Internet Explorer, Firefox und Safari – bieten die Möglichkeit, „Do Not Track“ (Nicht verfolgen) bzw. „DNT“-Signale zu übertragen. Da keine einheitlichen Standards bezüglich der „DNT“-Signale übernommen wurden, verarbeiten oder reagieren unsere Dienste derzeit nicht auf „DNT“-Signale. Wir nehmen den Datenschutz und die sinnvolle Entscheidung ernst und werden uns bemühen, die Entwicklungen rund um die DNT-Browser-Technologie und die Implementierung eines Standards weiter zu verfolgen. Um mehr über „DNT“ zu erfahren, besuchen Sie bitte All About Do Not Track (Alles über die DNT-Signale).

Bitte lesen Sie auch unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen über Ihre Rechte.


Wie oft werden wir diese Cookie-Richtlinie aktualisieren?

Wir können diese Cookie-Richtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren, um beispielsweise Änderungen an den von uns verwendeten Cookies oder aus anderen betrieblichen, rechtlichen oder regulatorischen Gründen zu berücksichtigen. Bitte besuchen Sie daher diese Cookie-Richtlinie regelmäßig, um sich über die Verwendung von Cookies und verwandten Technologien zu informieren.

Das Datum am Anfang dieser Cookie-Richtlinie gibt an, wann sie zuletzt aktualisiert wurde.


Wo erhalten Sie weitere Informationen?

Wenn Sie Fragen zur Verwendung von Cookies oder anderen Technologien haben, kontaktieren Sie uns bitte wie im Abschnitt Kontakt unserer Datenschutzrichtlinie beschrieben.

Última actualización: mayo de 2018

Esta Política de Cookies explica cómo nosotros y nuestras empresas afiliadas, socios comerciales y proveedores de servicios utilizamos cookies y tecnologías similares en el curso de la administración y prestación de los Servicios. Explica cuáles son estas tecnologías y por qué las utilizamos, así como sus derechos para controlar el uso que hacemos de ellas. Esta Política de Cookies es y será tratada como parte de nuestra Política de Privacidad, y se incorpora automáticamente en ella, y los términos en mayúscula utilizados y no definidos en esta Política de Cookies tienen los significados dados a esos términos en la Política de Privacidad.

En algunos casos, podemos utilizar cookies y otras tecnologías de seguimiento descritas en esta Política de Cookies para recopilar Información Personal, o para recopilar información que se convierte en Información Personal si la combinamos con otra información. Para obtener más información sobre cómo procesamos su Información Personal, revise nuestra Política de Privacidad.


¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se colocan en su computadora o dispositivo móvil cuando visita un sitio web. Las cookies son ampliamente utilizadas por los proveedores de servicios en línea para (por ejemplo) hacer que sus sitios web o servicios funcionen, o para trabajar de manera más eficiente, así como para proporcionar información de reportes.

Las cookies establecidas por el propietario del sitio web o proveedor de servicios (en este caso, ESAB) se denominan “cookies de origen”. Las cookies establecidas por terceros que no sean el propietario del sitio web se denominan “cookies de terceros”. Las cookies de terceros permiten que se proporcionen funciones o funcionalidades de terceros en o a través del sitio web o servicio que está utilizando (como publicidad, contenido interactivo y análisis). Los terceros que configuran estas cookies de terceros pueden reconocer su dispositivo cuando visitan el Servicio en cuestión como cuando visitan otros sitios web o servicios.


¿Por qué usamos cookies y otras tecnologías de seguimiento?

Utilizamos cookies de origen y de terceros por varias razones. Algunas cookies son necesarias por razones técnicas para que nuestros Servicios funcionen, y las llamamos cookies “esenciales” o “estrictamente necesarias”. Otras cookies nos permiten a nosotros y a los terceros con los que trabajamos rastrear y orientar los intereses de los visitantes de nuestros Servicios, y los denominamos cookies de “rendimiento” o “funcionalidad”. Por ejemplo, utilizamos cookies para adaptar el contenido y la información que podemos enviarle o mostrarle, y personalizar su experiencia al interactuar con nuestros sitios web y mejorar la funcionalidad de los servicios que ofrecemos. También les permitimos a nuestros usuarios utilizar cookies y tecnologías de rastreo similares en relación con el uso de nuestros Servicios para permitirnos a nosotros y a nuestros usuarios rastrear a sus suscriptores. Finalmente, los terceros sirven cookies a través de nuestros Servicios para publicidad, análisis y otros fines. Esto se describe con más detalle a continuación.


Cookies servidas a través de nuestros Servicios

Los tipos específicos de cookies de origen y de terceros que se prestan a través de nuestros Servicios y los fines que desempeñan se describen con mayor detalle a continuación:

Cookies esenciales

Estas cookies son estrictamente necesarias para proporcionarle servicios disponibles a través de nuestros Servicios y para utilizar algunas de sus funciones, como el acceso a áreas seguras. Debido a que estas cookies son estrictamente necesarias para prestar los Servicios, no puede rechazarlas sin afectar el funcionamiento de nuestros Servicios. Puede bloquearlas o eliminarlas cambiando la configuración de su navegador, como se describe en la sección a continuación “¿Cómo puede controlar las cookies?”.

Cookies de rendimiento y funcionalidad

Estas cookies se utilizan para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros Servicios, pero no son esenciales para su uso. Sin embargo, sin estas cookies, ciertas funciones pueden dejar de estar disponibles.

Cookies de análisis y personalización

Estas cookies recopilan información que se utiliza de forma agregada para ayudarnos a comprender cómo se utilizan nuestros Servicios o cuán efectivas son nuestras campañas de mercadotecnia, o para ayudarnos a personalizar nuestros Servicios para mejorar su experiencia.

Cookies publicitarias (dirigidas por comportamiento)

Estas cookies se utilizan para hacer que los mensajes publicitarios sean más relevantes para usted y sus intereses. También realizan funciones como evitar que el mismo anuncio vuelva a aparecer continuamente, asegurando que los anuncios se muestren correctamente y, en algunos casos, seleccionando anuncios que se basan en sus intereses. Para obtener más información, consulte la sección “Publicidad en línea dirigida” a continuación.


Otras tecnologías de seguimiento

Nosotros y nuestros socios externos podemos utilizar de vez en cuando otras tecnologías similares, como balizas web, píxeles (o “gifs transparentes”) y otras tecnologías de seguimiento. Se trata de pequeños archivos de gráficos que contienen un identificador único que nos permite reconocer cuándo alguien ha visitado nuestros Servicios o, en el caso de las balizas web, cuándo alguien ha abierto un correo electrónico que le hemos enviado. Esto nos permite, por ejemplo, monitorear los patrones de tráfico de los usuarios desde una página dentro de nuestros Servicios a otro, entregar o comunicarnos con cookies, para saber si ha llegado a nuestros Servicios desde un anuncio en línea que se muestra en un sitio web de un tercero, para que publique anuncios dirigidos a usted y a otras personas como usted, para mejorar el rendimiento del sitio y para medir el éxito de las campañas de mercadotecnia. Si bien es posible que no tenga la capacidad de rechazar o deshabilitar específicamente estas tecnologías de seguimiento, en muchos casos, estas tecnologías dependen de las cookies para funcionar correctamente; en consecuencia, en esos casos, la disminución de las cookies perjudicará el funcionamiento de estas tecnologías.


Publicidad en línea dirigida

Apoyamos los principios de autorregulación de Digital Advertising Alliance (“DAA”). Trabajamos con una variedad de anunciantes, redes publicitarias, servidores publicitarios y compañías de análisis (“Socios Publicitarios”) que usan diferentes tecnologías para recopilar datos sobre el uso de los Servicios (como páginas visitadas, anuncios vistos o a los que se les ha hecho clic) con el fin de ofrecer publicidad relevante.

Estas tecnologías pueden incluir la ubicación en nuestros Servicios de cookies o balizas web y otras tecnologías de recopilación de datos (como se describe en la sección Información Recopilada Automáticamente de nuestra Política de Privacidad) por parte de estos Socios Publicitarios para rastrear cómo se utilizan nuestros Servicios, para rastrear dónde van los usuarios y lo que hacen después de que dejan nuestros Servicios, y vinculan varios dispositivos que usted puede usar, para que le muestren anuncios más relevantes. Estos anuncios pueden aparecer en nuestros Servicios u otros servicios que visite.

Además, nuestros Socios Publicitarios utilizan la información recopilada por las tecnologías en nuestros Servicios para fines tales como (a) junto con la publicidad que aparece en nuestro sitio web u otros sitios web, (b) para informar el tráfico del sitio web, estadísticas, datos publicitarios y otros interacción con los anuncios y los sitios web en los que se sirven, y (c) medir la efectividad de los anuncios en Internet y por correo electrónico. Tenga en cuenta que nuestra Política de Privacidad y Política de Cookies no cubre las prácticas de nuestros Socios Publicitarios.

Para obtener más información sobre cómo los Socios Publicitarios usan la información recopilada por las tecnologías en nuestros Servicios y sobre sus opciones para no aceptar las cookies colocadas por algunas de estas empresas en nuestros Servicios, visite la página de desactivación de DAA. También puede optar por no participar en redes de publicidad de terceros adicionales al visitar el sitio web de la Iniciativa Publicitaria en la Red y seguir las instrucciones.

Las inhabilitaciones descritas anteriormente son específicas del dispositivo y del navegador y es posible que no funcionen en todos los dispositivos. Si opta por darse de baja a través de cualquiera de estas herramientas de exclusión voluntaria, esto no significa que dejará de ver publicidad. Por el contrario, los anuncios que vea simplemente no se basarán en sus intereses. Además, cuando opte por no usar uno de estos métodos, nuestros Socios Publicitarios continuarán recopilando información para cualquier otro propósito permitido por las reglas de la DAA. Puede optar por no recibir información futura de nuestros Servicios al dejar de usar el Servicio o, en el caso de una aplicación, desinstalar la aplicación.


¿Cómo puede controlar las cookies?

Usted tiene el derecho de decidir si acepta o rechaza las cookies.

Controles del navegador

Puede configurar o modificar los controles de su navegador web para aceptar o rechazar las cookies. Si elige rechazar las cookies, puede seguir utilizando nuestros Servicios, aunque su acceso a algunas funciones y áreas de los Servicios puede estar restringido. Dado que los medios por los que puede rechazar las cookies a través de los controles de su navegador web varían de un navegador a otro, debe visitar el menú de ayuda de su navegador para obtener más información.

Deshabilitar la mayoría de las publicidades en línea dirigidas

Como se mencionó anteriormente, las redes publicitarias le ofrecen una forma abandonar la publicidad en línea dirigida. Si desea obtener más información, visite http://www.aboutads.info/choices/ o http://www.youronlinechoices.com.

 Publicidad móvil

Puede optar por que sus identificadores de publicidad móvil no se utilicen para ciertos tipos de publicidad en línea dirigida, incluidos los que realizamos, accediendo a la configuración en su dispositivo móvil y siguiendo las instrucciones publicadas más recientes. Si opta por no participar, eliminaremos todos sus datos y no se realizará ninguna recopilación o seguimiento de datos. También se eliminará la identificación aleatoria que nosotros (o nuestros socios externos) le hemos asignado anteriormente. Esto significa que si en una etapa posterior decide inscribirse, no podremos continuar y rastrearlo utilizando la misma identificación que antes, y para todos los propósitos prácticos será un nuevo usuario de nuestro sistema.

No rastrear

Algunos navegadores de Internet, como Internet Explorer, Firefox y Safari, incluyen la capacidad de transmitir señales de “No rastrear” o “DNT”. Como no se han adoptado estándares uniformes para las señales “DNT”, nuestros Servicios actualmente no procesan ni responden a las señales “DNT”. Tomamos en serio la privacidad y la elección significativa y nos esforzaremos para seguir supervisando los desarrollos en torno a la tecnología del navegador DNT y la implementación de un estándar. Para obtener más información sobre “DNT”, visite  Todo sobre no rastrear.

Consulte también nuestra Política de Privacidad para obtener más información sobre Sus Derechos.


¿Con qué frecuencia actualizaremos esta Política de Cookies?

Es posible que actualicemos esta Política de Cookies periódicamente para reflejar, por ejemplo, cambios en las cookies que usamos o por otros motivos operativos, legales o reglamentarios. Por lo tanto, vuelva a visitar esta Política de Cookies periódicamente para mantenerse informado sobre nuestro uso de cookies y tecnologías relacionadas.

La fecha que se encuentra en la parte superior de esta Política de Cookies indica cuándo fue actualizada por última vez.


¿Dónde puede conseguir mayor información?

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de cookies u otras tecnologías, comuníquese con nosotros según lo establecido en la sección Contáctenos de nuestra Política de privacidad.

Päivitetty viimeksi: toukokuu 2018

Tämä evästekäytäntö selventää, kuinka me ja tytäryhtiömme, liikekumppanimme ja palveluntarjoajamme käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita palvelujen hallinnassa ja tarjoamisessa. Se kuvailee, mitä nämä tekniikat ovat ja miksi käytämme niitä sekä oikeutesi valvoa meidän käyttöämme. Tämä Evästekäytäntö on ja sitä pidetään osana Yksityisyydensuojakäytäntöämme, johon se automaattisesti sisältyy. Kaikilla tässä asiakirjassa käytetyillä isolla alkukirjaimella alkavilla termeillä, joita ei ole muutoin määritelty tässä Evästekäytännössä, on samat merkitykset kuin Yksityisyydensuojakäytännössä.

Joissakin tapauksissa saatamme käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita, jotka on kuvattu tässä Evästekäytännössä. Niillä kerätään Henkilötietoja tai tietoja, joista tulee Henkilötietoja, jos yhdistämme ne muihin tietoihin. Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme Henkilötietoja, saa Yksityisyydensuojakäytännöstömme.


Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka asetetaan tietokoneelle tai matkaviestimelle, kun käyt verkkosivustolla. Verkkopalvelujen tarjoajat käyttävät usein evästeitä saadakseen (esimerkiksi) sivustonsa tai palvelunsa toimimaan, tehostamaan niiden toimintaa ja raportointipalvelujen tarjoamiseen.

Sivuston omistajan tai palveluntarjoajan (tässä tapauksessa esabin) asettamia evästeitä kutsutaan ”ensimmäisen osapuolen evästeiksi”. Muiden kuin sivuston omistajan asettamia evästeitä kutsutaan “kolmannen osapuolen evästeiksi”. Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat kolmannen osapuolen ominaisuudet tai toimivuudet, joita tarjotaan käyttämälläsi sivustolla tai palvelussa tai niiden kautta (esim. mainonta, interaktiivinen sisältö ja analytiikka). Näitä evästeitä asettavat kolmannet osapuolet voivat tunnistaa laitteesi, kun se vierailee heidän Palvelussaan, ja myös silloin, kun se vierailee määrätyillä muilla sivustoilla tai palveluissa.


Miksi käytämme evästeitä ja muita seurantatekniikoita?

Käytämme ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä useista eri syistä. Joitakin evästeitä tarvitaan teknistä syistä Palvelujemme toiminnan varmistamiseen. Viittaamme näihin evästeisiin “olennaisina” tai “täysin tarpeellisina” evästeinä. Muiden evästeiden avulla me ja kolmansien osapuolten kumppanimme seuraamme ja huomioimme vierailijoiden kiinnostuksenkohteita Palveluissamme. Viittaamme näihin evästeisiin ”suoritus”- tai ”toimintoevästeiden” nimellä. Käytämme evästeitä esimerkiksi räätälöimään sisältöä ja tietoa, joita saatamme lähettää tai näyttää sinulle, mukauttamaan vierailukokemustasi Sivustollamme muulla tavoin ja muutoin parantamaan tarjoamiemme Palvelujen toimivuutta. Käyttäjämme voivat käyttää evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita Palveluissamme, jotta me ja käyttäjämme voisimme seurata heidän tilauksiaan. Palvelujemme kautta evästeitä käyttävät myös kolmannet osapuolet mainontaa, analytiikkaa ja muita tarkoituksia varten. Tämä on kuvattu yksityiskohtaisemmin jäljempänä.


Palvelujemme kautta saadut evästeet

Palvelujemme kautta saatujen ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeiden tarkat tyypit ja tarkoitukset kuvataan jäljempänä yksityiskohtaisemmin:

Olennaiset evästeet

Nämä evästeet ovat täysin tarpeellisia, jotta voisimme tarjota sinulle Palvelujamme ja jotta voisit käyttää niiden ominaisuuksia, kuten pääsyä turvallisille alueille. Koska nämä evästeet ovat täysin tarpeellisia Palvelujen toimittamiseen, niistä ei voi kieltäytyä vaikuttamatta Palvelujemme toimintaan. Voit estää tai poistaa ne muuttamalla selaimen asetuksia kohdassa “Kuinka voin hallita evästeitä?” kuvatulla tavalla.

Suoritus- ja toimintoevästeet

Näitä evästeitä käytetään parantamaan palvelujemme suoritusta ja toimivuutta, mutta ne eivät ole käytöltään olennaisia. Ilman näitä evästeitä määrättyjä toimintoja ei kuitenkaan olisi käytettävissä.

Analytiikka- ja mukautusevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa, jota käytetään joko kootussa muodossa auttamaan meitä ymmärtämään, kuinka Palvelujamme käytetään tai kuinka tehokkaita markkinointikampanjamme ovat, tai auttamaan meitä mukauttamaan Palvelujamme käytäjäkokemuksen parantamiseksi.

Mainontaevästeet (kohdistetut)

Näitä evästeitä käytetään mukauttamaan mainosviestejä kiinnostuksesi mukaan. Ne myös suorittavat toimintoja, esim. estävät saman mainoksen jatkuvan esilletulon, varmistavat että mainokset näytetään oikein ja joissakin tapauksissa valitsevat mainoksia kiinnostuksesi perustella. Lisätietoa voi katsoa jäljempänä olevasta osiosta “Kohdistettu verkkomainonta”.


Muut seurantatekniikat

Me ja kolmannen osapuolen kumppanimme saatamme käyttää muita, vastaavia tekniikoita ajoittain, kuten jäljitteitä, pikseleitä (tai ”läpinäkyviä gif-kuvia”) ja muita seurantatekniikoita. Nämä ovat pieniä grafiikkatiedostoja, jotka sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jolla huomaamme, kun joku vierailee Palveluissamme, tai kun on kyseessä jäljite, avaa lähettämämme sähköpostin. Näin voimme esimerkiksi valvoa käyttäjien liikennemalleja Palvelujemme eri sivujen välillä, toimittaa tai viestiä evästeillä, ymmärtää tulitko Palveluihimme kolmannen osapuolen sivustolla olevasta verkkomainoksesta, toimittaa kohdistettuja mainoksia sinulle ja muille, parantaa sivuston toimintaa ja mitata markkinointikampanjoiden menestystä. Vaikka et ehkä pystykään erityisesti hylkäämään tai poistamaan käytöstä seurantatekniikoita, monissa tapauksissa tekniikat riippuvat evästeiden toimivuudesta ja siten evästeistä kieltäytyminen heikentää näiden tekniikoiden toimintaa.


Kohdistettu verkkomainonta

Tuemme Digital Advertising Alliancen (“DAA”) itsesääntelyn periaatteita.  Työskentelemme useiden mainostajien, mainosverkkojen, mainospalvelimien ja analytiikkayritysten kanssa (“Mainoskumppanit”), jotka käyttävät eri tekniikoita tietojen keräämiseen palvelujen käytöstäsi (kuten vieraillut sivut, katsotut tai klikatut mainokset) voidakseen toimittaa sopivaa mainontaa.

Nämä tekniikat saattavat sisältää evästeiden tai jäljitteiden tai muiden tiedonkeruutekniikoiden asettamisen Palveluihimme (sen mukaan kuin on kuvattu Yksityisyydensuojakäytäntömme kohdassa Automaattisesti kerätyt tiedot). Ne ovat Mainoskumppaniemme asettamia seuraamaan, kuinka Palvelujamme käytetään, mihin käyttäjät menevät ja mitä he tekevät lähdettyään Palveluistamme, ja linkittämään mahdollisesti käyttämäsi laitteet ja tarjoamaan sinulle merkityksellisempiä mainoksia. Nämä mainokset esiintyvät Palveluissamme tai muissa vierailemissasi palveluissa.

Lisäksi Mainoskumppanimme käyttävät tekniikoiden Palveluistamme keräämiä tietoja eri tarkoituksiin kuten (a) mainonnan yhteydessä, joka näkyy sivustollamme tai muilla sivustoilla, (b) raportoimaan sivustoliikenteestä, tilastotiedoista, mainontatiedoista ja muusta vuorovaikutuksesta mainosten ja sivustojen kanssa, joilla niitä näytetään, ja (c) mittaamaan verkko- ja sähköpostimainosten tehokkuutta. Huomaa että Yksityisyydensuojakäytäntömme ja Evästekäytäntömme eivät kata Mainoskumppaniemme käytäntöjä.

Lisätietoja siitä, kuinka Mainoskumppanimme käyttävät tietoja, joita tekniikat keräävät Palveluistamme ja evästeistä kieltäytymisen valinnoistasi, kun kyseessä olevat evästeet ovat kyseisten yritysten Palveluihimme asettamia evästeitä, saa käymällä DAA:n kieltäytymissivulla. Voit kieltäytyä myös muista kolmannen osapuolen mainosverkoista menemällä Network Advertising Initiativen sivustolle ja noudattamalla sen ohjeita.

Edellä kuvattu kieltäytyminen on laite- ja selainkohtaista ja ei ehkä toimi kaikissa laitteissa. Jos teet kieltäytymisen näiden kieltäytymistyökalujen avulla, se ei tarkoita, että et enää näe mainoksia. Pikemminkin näkemäsi mainokset eivät perustu kiinnostuksenkohteisiisi. Lisäksi kun kieltäydyt yhden menetelmän käytöstä, Mainoskumppanimme jatkavat tietojen keräämistä muihin tarkoituksiin DAA:n sääntöjen sallimassa määrin.  Voit kieltäytyä tietojen tulevasta keräämisestä Palveluistamme lopettamalla Palvelun käytön tai sovelluksen kyseessä ollessa poistamalla sovelluksen asennuksen.


Kuinka voin hallita evästeitä?

Sinulla on oikeus päättää hyväksytkö tai kieltäydytkö evästeiden vastaanotosta.

Evästehallinta

Voit asettaa tai muokata verkkoselaimen hallintatoimintoja hyväksymään tai kieltäytymään evästeistä. Jos valitset evästeistä kieltäytymisen, voit edelleen käyttää Palvelujamme, vaikkakin pääsysi joihinkin Palvelujen toimintoihin tai alueille saattaa olla rajoitettua. Koska evästeiden selainkieltäytymismenetelmät vaihtelevat selaintyypin mukaan, katso selaimen ohje-valikosta lisätietoja.

Kohdistetuimman verkkomainonnan käytöstä poisto

Edellä keskustellun mukaisesti mainosverkot tarjoavat sinulle tavan kieltäytyä kohdistetusta verkkomainonnasta. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa http://www.aboutads.info/choices/ tai http://www.youronlinechoices.com.

Mobiilimainonta

Voit kieltäytyä siitä, että mobiilimainonnan tunnisteita käytetään tietyntyyppisiä kohdistettuja verkkomainoksia varten, ml. suorittamaamme mainontaan, käyttämällä matkaviestimesi asetuksia ja seuraamalla viimeisimpiä ohjeita. Jos kieltäydyt, poistamme kaikki tiedot sinusta eikä lisäkeräämistä tai -seurantaa tehdä. Satunnainen tunnus, jonka me (tai kolmannen osapuolen kumppanimme) annoimme sinulle aikaisemmin, tullaan myös poistamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos päätät kieltäytyä myöhäisemmässä vaiheessa, emme pysty jatkamaan seuraamistasi käyttämällä samaa tunnistetta kuin aikaisemmin ja olet käytännössä uusi käyttäjä järjestelmässämme.

Do Not Track – Älä seuraa

Jotkut internet-selaimet – kuten Internet Explorer, Firefox ja Safari – sisältävät mahdollisuuden lähettää “Do Not Track-” tai “DNT-” signaaleita. Koska DNT-signaaleiden yleisstandardia ei ole otettu käyttöön, palvelumme eivät tällä hetkellä käsittele tai vastaa DNT-signaaleihin. Suhtaudumme yksityisyyteen ja tärkeään valintaasi vakavasti ja pyrimme kaikin toimin jatkamaan DNT-selaintekniikan ja standardin toteuttamisen kehitysaskelten seuraamista. Lisätietoja DNT:stä saa käymällä kohdassa Tietoja Do Not Track -valinnasta

Katso myös Yksityisyydensuojakäytännöstämme lisätietoja oikeuksistasi.


Kuinka usein päivitämme tämän Evästekäytännön?

Saatamme päivittää tätä Evästekäytäntöä ajoittain, jotta se vastaa esimerkiksi käyttämiimme evästeisiin tehtyjä muutoksia, tai muista toiminnallisista, juridisista tai määräysperusteisista syistä. Suosittelemme, että vierailet tässä Evästekäytännössä säännöllisesti, jotta pysyisit ajan tasalla evästeiden ja niihin liittyvien tekniikoiden käytöstämme.

Tämän Evästekäytännön yläreunassa oleva päivämäärä ilmaisee, milloin se päivitettiin viimeksi.


Mistä saa lisätietoja?

Jos sinulla on kysyttävää evästeiden tai muiden tekniikoiden käytöstämme, ota yhteyttä Yksityisyydensuojakäytäntömme kohdan Ota yhteyttä ohjeiden mukaisesti.

Dernière mise à jour : Mai 2018

La présente politique relative aux cookies explique la manière dont nous voulons que nos sociétés affiliées, partenaires commerciaux et prestataires de services utilisent les cookies et technologies similaires dans le cadre de la gestion et de la prestation des services. Elle explique la nature de ces technologies, la raison pour laquelle nous les utilisons, ainsi que vos droits à contrôler notre utilisation de celles-ci. La présente politique relative aux cookies est et sera traitée dans le cadre de notre politique de confidentialité, et y est automatiquement intégrée, et tous les termes en majuscules utilisés et non définis dans la présente politique relative aux cookies ont les significations qui leur sont attribuées dans la politique de confidentialité.

Dans certains cas, nous pouvons utiliser les cookies et autres technologies de traçage décrites dans la présente politique relative aux cookies afin de recueillir des informations personnelles, ou de collecter des informations qui deviennent des informations personnelles si nous les combinons avec d’autres informations. Pour obtenir de plus amples informations sur la manière dont nous traitons vos informations personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité.


Que sont les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers de données placés sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous allez sur un site internet. Les cookies sont largement utilisés par les prestataires de services en ligne afin de (notamment) faire fonctionner leurs sites internet ou services, ou de travailler plus efficacement, ainsi que pour fournir des informations de reporting.

Les cookies définis par le propriétaire du site internet ou le prestataire de services (en l’occurrence, ESAB) sont appelés les « cookies nominatifs ». Les cookies définis par d’autres sources que le propriétaire du site internet sont appelés des « cookies tiers ». Les cookies tiers permettent à la fonctionnalité ou aux attributs tiers d’être fournis sur ou par l’intermédiaire du site internet ou du service que vous utilisez (comme la publicité, le contenu publicitaire et l’analytique). Les tiers qui configurent ces cookies tiers peuvent reconnaître votre appareil lorsqu’il visite le service en question et lorsqu’il visite certains autres sites internet ou services.


Pourquoi utilisons-nous les cookies et autres technologies de suivi ?

Nous utilisons les cookies nominatifs et tiers pour plusieurs raisons. Certains cookies sont nécessaires pour des raisons techniques afin que nos services puissent fonctionner, et nous les désignons comme des cookies « essentiels » ou « strictement nécessaires ». Les autres cookies nous permettent, à nous ainsi qu’aux tiers avec lesquels nous travaillons, de tracer et de cibler les intérêts des visiteurs de nos services, et nous les désignons comme des cookies de « performance » ou de « fonctionnalité ». Ainsi, nous utilisons les cookies afin de créer du contenu et des informations sur mesure que nous pouvons envoyer ou afficher pour personnaliser votre expérience pendant vos échanges avec nos sites internet afin d’améliorer la fonctionnalité des services que nous fournissons. Nous permettons également à nos utilisateurs d’utiliser des cookies et technologies de suivi similaires en lien avec leur utilisation de nos services, afin de nous permettre, à nous et à nos utilisateurs, de suivre leurs abonnés. Enfin, les tiers placent des cookies par l’intermédiaire de nos services aux fins publicitaires, analytiques et autres. Cela est décrit plus en détail ci-dessous.


Cookies placés par l’intermédiaire de nos services.

Les types spécifiques des cookies nominatifs et des cookies tiers placés par l’intermédiaire de nos services ainsi que les objectifs qu’ils desservent sont décrits plus en détail ci-dessous :

Cookies essentiels

Ces cookies sont strictement nécessaires afin de vous fournir les services disponibles par l’intermédiaire de nos services et d’utiliser certaines de leurs fonctionnalités, telles que l’accès à des zones sécurisées. Dans la mesure où ces cookies sont strictement nécessaires pour fournir les services, vous ne pouvez pas les refuser sans affecter le mode de fonctionnement de nos services. Vous pouvez les bloquer ou les supprimer en modifiant vos paramètres de navigateur, comme décrit dans la section « Comment contrôler les cookies ? » ci-dessous.

Cookies de performance et de fonctionnalité

Ces cookies sont utilisés pour améliorer les performances et la fonctionnalité de nos services, mais ne sont pas essentiels à leur utilisation. Toutefois, sans ces cookies, certaines fonctionnalités peuvent devenir indisponibles.

Cookies analytiques et de personnalisation

Ces cookies collectent des informations utilisées sous forme agrégée pour nous aider à comprendre la manière dont nos services sont utilisés, ou l’efficacité de nos campagnes de marketing, ou pour nous aider à personnaliser nos services pour vous puissiez améliorer votre expérience.

Cookies publicitaires (ciblage)

Ces cookies sont utilisés afin de rendre les messages publicitaires plus pertinents pour vous en fonction de vos intérêts. Ils exécutent également des fonctions telles que le fait d’empêcher la même publicité de réapparaître constamment, garantissant ainsi que les publicités soient correctement affichées, et dans certains cas, que les publicités sélectionnées soient basées sur vos intérêts. Pour de plus amples informations, consultez la section « Publicité ciblée en ligne » ci-dessous.


Autres technologies de traçage

Nos partenaires tiers et nous-mêmes pouvons utiliser d’autres technologies similaires de temps à autre, telles que les balises web, pixels (ou « GIF transparent ») et autres technologies de traçage. Il s’agit de minuscules fichiers graphiques qui contiennent un identifiant unique capable de reconnaître lorsqu’une personne a consulté nos services, ou dans le cas des balises web, ouvert un e-mail que nous lui avons envoyé. Cela nous permet, par exemple, de contrôler les modèles de navigation des utilisateurs d’une page, au sein de nos services, à une autre, de transmettre ou de communiquer avec les cookies, de comprendre si vous avez accédé à nos services à partir d’une publicité en ligne affichée sur un site internet tiers, pour placer des publicités ciblées pour vous ou d’autres personnes comme vous, d’améliorer les performances de site, et de mesurer le succès des campagnes marketing. Bien que vous puissiez ne pas avoir la capacité de rejeter ou de désactiver ces technologies de traçage de manière spécifique, ces technologies dépendent des cookies pour fonctionner correctement ; par conséquent, dans ces cas, le fait de refuser les cookies nuira au fonctionnement de ces technologies.


Publicité ciblée en ligne

Nous soutenons les principes d’autorégulation de la Digital Advertising Alliance (« DAA »).  Nous travaillons avec un large éventail d’annonceurs, réseaux de publicité, serveurs publicitaires, et entreprises d’analytique (les « Partenaires publicitaires ») qui utilisent différentes technologies afin de collecter les données sur votre utilisation des services (comme les pages visitées, les publicités vues ou celles sur lesquelles vous avez cliqué) afin de proposer de la publicité pertinente.

Ces technologies peuvent inclure le placement de cookies ou balises web sur nos services, ainsi que d’autres technologies de collecte de données (comme décrit dans la section Informations collectées automatiquement de notre politique de confidentialité) par ces partenaires publicitaires afin de tracer la manière dont nos services sont utilisés, tracer où vont les utilisateurs et ce qu’ils font après avoir quitté nos services, et relier les divers appareils que vous pouvez utiliser, et vous proposer davantage de publicités pertinentes. Ces publicités peuvent apparaître sur nos services ou les autres services que vous visitez.

D’autre part, nos partenaires publicitaires utilisent les informations collectées par les technologies sur nos services à des fins telles que (a) en conjonction avec la publicité qui apparaît sur notre site internet ou d’autres sites internet, (b) faire des rapports sur les données de trafic, statistiques et publicitaires sur le site internet et sur les autres interactions avec les publicités et les sites internet sur lesquels elles sont placées et (c) afin de mesurer l’efficacité des publicités sur internet ou par e-mail. Veuillez noter que notre politique de confidentialité et notre politique relative aux cookies ne couvrent pas les pratiques de nos partenaires publicitaires.

Pour plus d’informations sur la manière dont nos partenaires publicitaires utilisent les informations collectées par les technologies sur nos services et sur vos possibilités de ne pas accepter les cookies placés par certaines de ces entreprises sur nos services, veuillez consulter la page de désinscription de la DAA. Vous pouvez également vous désinscrire des réseaux publicitaires tiers en accédant au site internet de la Network Advertising Initiative et en suivant les instructions.

Les désinscriptions décrites ci-dessus sont spécifiques aux appareils et aux navigateurs et peuvent ne pas fonctionner sur tous les appareils. Si vous choisissez de vous désinscrire par l’intermédiaire de l’un de ces outils de désinscription, cela ne signifie pas que vous cesserez de voir des publicités. Simplement, les publicités que vous verrez ne seront plus basées sur vos intérêts. De plus, lorsque vous vous désinscrirez à l’aide de l’une de ces méthodes, nos partenaires publicitaires continueront de collecter les informations pour toutes les autres fins autorisées par les règles de la DAA.  Vous pouvez vous désinscrire de la collecte d’informations future sur nos services par la cessation de l’utilisation du service, ou dans le cas d’une application, par sa désinstallation.


Comment contrôler les cookies ?

Vous avez le droit de décider d’accepter ou de refuser les cookies.

Commandes de navigateur

Vous pouvez configurer ou amender les commandes de votre navigateur internet de manière à accepter ou refuser les cookies. Si vous choisissez de refuser les cookies, vous pourrez toujours utiliser nos services bien que votre accès à certaines fonctionnalités et aspects des services puisse être limité. Dans la mesure où les moyens par lesquels vous pouvez refuser les cookies par l’intermédiaire de vos commandes de navigateur internet varient d’un navigateur à l’autre, veuillez consulter le menu d’aide de votre navigateur pour obtenir plus d’informations.

Désactivation de la publicité en ligne la plus ciblée

Comme mentionné ci-dessus, les réseaux publicitaires vous offrent un moyen de vous désinscrire de la publicité ciblée en ligne. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.aboutads.info/choices/ ou http://www.youronlinechoices.com.

Publicité mobile

Vous pouvez refuser que vos identifiants publicitaires mobiles soient utilisés pour certains types de publicités ciblées en ligne, y compris celles que nous proposons, en accédant aux paramètres de votre appareil mobile et en suivant les dernières instructions publiées. Si vous les refusez, nous supprimerons toutes les données vous concernant, et aucune autre collecte de données ou traçage ne sera effectué. L’identifiant aléatoire que nous (ou nos partenaires tiers) vous avions précédemment attribué sera également supprimé. Cela signifie que si, ultérieurement, vous décidez de les accepter, nous ne pourrons pas continuer de vous tracer à l’aide du même identifiant qu’auparavant, et vous serez, à toutes fins pratiques, un nouvel utilisateur pour notre système.

Ne pas tracer

Certains navigateurs internet, tels qu’Internet Explorer, Firefox et Safari, comprennent la capacité de transmettre des signaux « Ne pas tracer » ou « DNT ». Dans la mesure où aucune norme uniforme n’a été adoptée pour les signaux « DNT », nos services ne traitent ou ne réagissent actuellement pas aux signaux « DNT ». Nous prenons très au sérieux les choix significatifs et la confidentialité, et nous ferons des efforts afin de continuer à suivre les développements concernant la technologie de navigation DNT et la mise en œuvre d’une norme. Pour en savoir plus sur le « DNT », veuillez consulter le site All about DNT.

Veuillez également consulter notre politique de confidentialité pour obtenir plus d’informations sur Vos droits.


À quelle fréquence mettrons-nous à jour la présente politique relative aux cookies ?

Nous pourrons mettre à jour la présente politique relative aux cookies afin de tenir compte, par exemple, des modifications apportées aux cookies que nous utilisons ou pour d’autres raisons opérationnelles, légales ou réglementaires. Veuillez par conséquent consulter de nouveau régulièrement la présente politique relative aux cookies, afin de rester informé sur notre utilisation des cookies et des technologies apparentées.

La date en haut de la présente politique relative aux cookies indique quand elle a été mise à jour pour la dernière fois.


Où pouvez-vous obtenir d’autres informations ?

Si vous avez des questions sur notre utilisation des cookies ou autres technologies, veuillez-nous contacter comme indiqué dans la section Nous contacter de notre politique de confidentialité.

Utoljára aktualizálva: 2018. május

Jelen Sütiszabályzat elmagyarázza, hogy mi és leányvállalataink, üzleti partnereink és szolgáltatóink hogyan használjuk a sütiket és hasonló technológiákat a Szolgáltatások kezelése és biztosítása során. Jelen dokumentum elmagyarázza, hogy milyen technológiákat használunk és miért használjuk őket, valamint az Ön jogait is bemutatja a sütik használatának ellenőrzésére vonatkozóan. Jelen Sütiszabályzatot Adatvédelmi irányelvünk részeként kezeljük és fogjuk kezelni a jövőben, valamint ezután automatikusan az irányelv részévé válik és a dokumentumban nagy kezdőbetűvel használt kifejezések az Adatvédelmi irányelvben megadott kifejezések jelentésével bírnak, kivéve, ha erről máshogyan rendelkezünk jelen Sütiszabályzatban.

Bizonyos esetekben a Személyes adatok, illetve az olyan adatok gyűjtésére, amelyekből más adatokkal kombinálva Személyes adatok válnak, a jelen Sütiszabályzatban meghatározott sütiket és egyéb nyomon követési technológiákat használhatunk. A Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információért kérjük, tekintse át Adatvédelmi irányelvünket.


Mik azok a sütik?

A sütik olyan kis adatfájlok, amelyek elhelyezésre kerülnek az Ön számítógépén vagy mobileszközén, ha ellátogat egy weboldalra. A sütiket széles körben használják az online szolgáltatók (például) weboldalaik vagy szolgáltatásaik működtetése, illetve hatékonyabb működtetése, valamint jelentési információk biztosítása érdekében.

A weboldal tulajdonosa, illetve a szolgáltató (ebben az esetben a ESAB) által beállított sütiket az „első fél sütijeinek” nevezik. A weboldal-tulajdonoson kívüli felek által beállított sütiket pedig a „harmadik felek sütijeinek” nevezik. A harmadik felek sütijei engedélyezik az Ön által a weboldalon, illetve a szolgáltatásokban vagy azokon keresztül használt harmadik felek funkcióit (mint például a hirdetéseket, interaktív tartalmakat és elemzéseket). A harmadik felek által beállított harmadik fél sütik felismerik az Ön készülékét, ha Ön ellátogat az adott Szolgáltatásra és akkor is, ha bizonyos más weboldalakat vagy szolgáltatásokat tekint meg.


Miért használunk sütiket és egyéb nyomon követési technológiákat?

Az első és a harmadik felek sütijeit többféle okból kifolyólag használjuk. Némelyik sütire technikai okokból van szükség, azért, hogy a Szolgáltatásaink megfelelően működjenek, és ezekre „elengedhetetlen”, illetve „feltétlenül szükséges” sütikként hivatkozunk. A többi süti lehetővé teszi számunkra és azon harmadik felek számára, akikkel együtt dolgozunk, hogy nyomon kövessük és megcélozzuk a Szolgáltatásainkat látogatók érdeklődési köreit, és ezekre „teljesítmény”, illetve „funkcionális” sütikként hivatkozunk. Például a sütiket arra használjuk, hogy testreszabjuk a tartalmakat és az információkat, amelyeket Önnek küldünk vagy jelenítünk meg, valamint arra, hogy más módokon szabjuk testre a felhasználói élményt, miközben Ön interakcióba lép Weboldalainkkal, illetve hogy más módokon javítsuk az általunk biztosított Szolgáltatások működését. Azt is engedélyezzük felhasználóink számára, hogy az általuk igénybe vett Szolgáltatásaink használatára vonatkozóan sütiket és hasonló nyomon követési technológiákat alkalmazzanak annak érdekében, hogy mi és felhasználóink nyomon követhessük feliratkozóikat. Végül pedig a harmadik felek Szolgáltatásainkon keresztül használt sütijeit hirdetési, elemzési és egyéb más célokra használjuk fel. Erről az alábbiakban részletesebben olvashat.


A szolgáltatásainkon keresztül használt sütik

A Szolgáltatásainkon keresztül használt első és harmadik felek sütijeinek speciális típusairól és az általuk szolgált célokról az alábbiakban részletesebben olvashat:

Elengedhetetlen sütik

Ezen sütik feltétlenül szükségesek a Szolgáltatásokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához, valamint az olyan funkciók használatához, mint a biztonságos területekhez való hozzáférés. Mivel ezen sütik elengedhetetlenül szükségesek a Szolgáltatások biztosításához, Ön nem tagadhatja meg használatukat anélkül, hogy ez hatással lenne Szolgáltatásaink működésére. Böngészője beállításainak módosításával letilthatja, illetve törölheti őket a „Hogyan szabályozhatja a sütiket?” részben leírtaknak megfelelően.

Teljesítmény- és funkcionális sütik

Ezeket a sütiket a Szolgáltatásaink teljesítményének és funkcionalitásának javítására használjuk, de használatuk nem elengedhetetlen. Előfordulhat, hogy ezen sütik nélkül azonban bizonyos funkciók nem érhetők el.

Elemzéshez és testreszabáshoz szükséges sütik

Ezek a sütik az információkat összesített formában gyűjtik, hogy segítsenek nekünk megérteni azt, hogyan használják Szolgáltatásainkat és milyen hatékonyak a marketingkampányaink, valamint a felhasználói élmény javításának érdekében segítenek nekünk személyre szabni a Szolgáltatásainkat.

Hirdetési célokra (targeting) használt sütik

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a hirdetési üzeneteket még relevánsabbá tegyük az Ön számára, illetve hogy még jobban az Ön érdeklődési köreihez szabjuk őket. Olyan funkciókat is ellátnak, mint például azt, hogy megakadályozzák ugyanazon hirdetés többszöri megjelenítését, ezenkívül gondoskodnak róla, hogy a hirdetések megfelelően jelenjenek meg, és bizonyos esetekben az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket kínálnak Önnek. További információért tekintse meg az alábbi „Célzott online hirdetés” részt.


Egyéb nyomon követési technológiák

Mi és harmadik fél partnereink időről időre más, hasonló technológiákat, így például webjelzőket, pixelcímkéket (vagy „tiszta GIF-eket”), valamint egyéb más nyomon követési technológiákat is használhatunk. Ezek olyan egyedi azonosítóval ellátott apró grafikus fájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük, ha valaki ellátogatott a Szolgáltatásainkra vagy webjelzők esetén megnyitotta az e-mailt, amelyet küldtünk neki. Ez például lehetővé teszi számunkra, hogy megfigyeljük a felhasználók a Szolgáltatásaink egyik oldaláról egy másikra való lépése közben alkalmazott forgalmi mintáit, hogy sütiket kézbesítsünk vagy kommunikáljunk velük, hogy megtudjuk, Ön vagy Önhöz hasonló személyek egy harmadik fél weboldalán kihelyezett online hirdetésen keresztül érték-e el a Szolgáltatásainkat, hogy javítsuk a weboldal-teljesítményt, valamint hogy felmérjük marketingkampányaink sikerességét. Annak ellenére, hogy lehetséges, hogy Önnek nem lesz konkrét lehetősége arra, hogy elutasítsa vagy letiltsa ezen nyomon követési technológiákat, számos esetben ezen technológiák megfelelő működése függ a sütiktől, éppen ezért ilyen esetekben a sütik elutasítása ezen technológiák helytelen működéséhez vezet.


Célzott online hirdetés

Támogatjuk a Digital Advertising Alliance („DAA”) önellenőrzési alapelveit.  A releváns hirdetések biztosítása érdekében több olyan hirdetővel, hirdetési hálózattal, hirdetési kiszolgálóval és elemzőcéggel („Hirdetőpartnerek”) dolgozunk együtt, amelyek különféle technológiákat használnak arra, hogy adatokat gyűjtsenek arról, hogy Ön hogyan használja Szolgáltatásainkat (így például az Ön által meglátogatott oldalakat, megtekintett vagy rákattintott hirdetéseket).

Ezen technológiák magukban foglalhatják a sütik, illetve webjelzők, valamint más adatgyűjtő technológiák (az Adatvédelmi irányelvünk Automatikusan gyűjtött adatok részében meghatározottak szerint) Szolgáltatásainkon, ezen Hirdetőpartnerek általi elhelyezését annak érdekében, hogy nyomon követhessük, hogyan használják Szolgáltatásainkat, hova mennek, és mit csinálnak a felhasználók, miután kiléptek Szolgáltatásainkról, valamint az Ön által használt különböző eszközök összekapcsolása és a releváns hirdetések biztosítása érdekében. Ezen hirdetések megjelenhetnek az Ön által meglátogatott Szolgáltatásokon, illetve egyéb szolgáltatásokon.

Hirdetőpartnereink a Szolgáltatásainkon gyűjtött adatokat ezenkívül (a) a weboldalainkon vagy más weboldalakon megjelenő hirdetésekkel, (b) a weboldalforgalom, a statisztikák, a hirdetési adatok és az egyéb hirdetésekkel és a hirdetéseket megjelenítő weboldalakkal való interakciók jelentésével, valamint (c) a webalapú és e-mailes hirdetések hatékonyságának mérésével kapcsolatos célokra is felhasználhatják. Tájékoztatjuk, hogy Adatvédelmi irányelvünk és Sütiszabályzatunk nem vonatkozik a Hirdetőpartnereink gyakorlataira.

További információért azzal kapcsolatban, hogy Hirdetőpartnereink hogyan használják fel a Szolgáltatásainkon használt technológiák által gyűjtött adatokat, valamint arról, hogy Önnek milyen lehetőségei vannak a Szolgáltatásainkon ezen vállalatok által elhelyezett sütik elfogadásával kapcsolatban, kérjük, látogasson el a DAA leiratkozási oldalára. A Network Advertising Initiative weboldalán, az utasításokat követve a további harmadik fél hirdetési hálózatokról is leiratkozhat.

A fentiekben említett leiratkozás eszköz és böngésző függvénye, így lehetséges, hogy nem minden eszközön működik. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy ezen leiratkozási eszközök valamelyikén keresztül iratkozik le, az nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem fog hirdetést látni. Ehelyett azt jelenti, hogy a hirdetések az Ön érdeklődési körének megfelelőek jelennek majd meg. Továbbá, ha Ön leiratkozik ezen módszerek valamelyikének használatáról, Hirdetőpartnereink a DAA szabályainak megfelelően folytatják az Ön adatainak más célokból való gyűjtését.  Az adatok jövőbeni gyűjtéséről leiratkozhat, ha nem használja tovább a Szolgáltatást vagy egy alkalmazás esetén, ha törli azt.


Hogyan szabályozhatja a sütiket?

Önnek joga van eldönteni, hogy elfogadja vagy elutasítja a sütiket.

Böngészőszabályozás

Beállíthatja, illetve módosíthatja böngészőjének beállításait a sütik elfogadása vagy elutasítása érdekében. Ha úgy dönt, hogy elutasítja a sütiket, a Szolgáltatásokat bizonyos funkciókon keresztül továbbra is használhatja, míg a Szolgáltatások bizonyos területei letiltásra kerülnek. Mivel a sütik webböngészőn keresztül történő elutasításának lehetőségei böngészőnként eltérő lehetnek, további információért látogasson el böngészőjének Súgó menüjébe.

A legtöbb célzott online hirdetés letiltása

A fentiekben említettek szerint a hirdetési hálózatok lehetőséget biztosítanak Önnek arra, hogy leiratkozzon a célzott online hirdetésekről. Ha szeretne erről többet megtudni, kérjük, látogasson el a http://www.aboutads.info/choices/ vagy a http://www.youronlinechoices.com oldalakra.

Mobilhirdetés

Mobileszközének Beállítások menüjében, a legújabb utasításokat követve leiratkozhat arról, hogy bizonyos célzott online hirdetésekhez, beleértve az általunk biztosított hirdetéseket is, mobilhirdetési azonosítója felhasználásra kerüljön. Ha leiratkozik, minden adatot törlünk Önről, valamint a jövőben nem gyűjtünk Önről adatot és nyomon követési tevékenységet sem fogunk folytatni. Az általunk (vagy harmadik fél partnereink által) az előzőekben Önhöz rendelt random azonosító is törlésre kerül. Ez azt jelenti, ha a jövőben úgy dönt, hogy fel szeretne iratkozni, nem tudjuk ugyanazzal az azonosítóval folytatni a nyomon követést és Ön gyakorlatilag egy teljesen új felhasználó lesz.

Ne kövess

Bizonyos böngészőkben, így például az Internet Explorer, a Firefox és a Safari böngészőkben továbbíthatók az ún. „Ne kövess” vagy „DNT” jelzések. Mivel nem állnak rendelkezésre általános előírások a „DNT” jelzésekkel kapcsolatban, Szolgáltatásaink jelenleg nem dolgozzák fel és válaszolnak a „DNT” jelzésekre. Komolyan vesszük az adatok védelmét, valamint az észszerű választási lehetőség fontosságát, éppen ezért továbbra is figyelemmel követjük a DNT böngésző-technológiával kapcsolatos fejlesztéseket és előírás kidolgozását. A „DNT”-vel kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a „Minden, amit tudni érdemes a ne kövess funkcióról” oldalra.

Továbbá az Ön jogaival kapcsolatos további információért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi irányelvünket.


Milyen gyakran aktualizáljuk jelen Sütiszabályzatot?

Jelen Sütiszabályzatot időről időre aktualizálhatjuk az általunk használt sütikkel kapcsolatos változások tükrözése érdekében, illetve, ha egyéb működési, jogi vagy szabályozói okunk van rá. Éppen ezért arra kérjük Önt, hogy rendszeresen tekintse meg jelen Sütiszabályzatot, és legyen naprakész a sütik és a vonatkozó technológiák használatával kapcsolatban.

Az utolsó aktualizálásra a jelen Sütiszabályzat tetején megtalálható dátum utal.


Hol tehet szert további tájékoztatásra?

Amennyiben kérdése van a sütik, illetve az egyéb technológiák használatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatvédelmi irányelvünk Kapcsolat részében megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül.

Ultimo aggiornamento: maggio 2018

La presente Politica sui cookie illustra come noi e le nostre società affiliate, i partner commerciali e i fornitori di servizi ci avvaliamo di cookie e tecnologie analoghe per la gestione e la prestazione dei Servizi. Essa spiega cosa sono queste tecnologie e perché le utilizziamo, nonché i diritti degli utenti di controllare l’uso che ne facciamo. La presente Politica sui cookie è e verrà considerata parte della nostra Politica sulla privacy, ed è automaticamente integrata in essa, ed eventuali termini in lettera maiuscola usati e non definiti diversamente in questa Politica sui cookie hanno il significato attribuito loro nella Politica sulla privacy.

In alcuni casi possiamo avvalerci di cookie e di altre tecnologie di monitoraggio illustrate in questa Politica sui cookie per acquisire Informazioni Personali o informazioni che diventano personali se unite ad altre. Per maggiori informazioni sulle modalità in cui sottoponiamo a trattamento le Informazioni Personali, prendere visione della nostra Politica sulla privacy.


Cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di dati che vengono collocati sul computer o dispositivo mobile quando si visita un sito web. I cookie sono largamente utilizzati dai fornitori di servizi online, ad esempio per il funzionamento dei loro siti web o servizi, oppure per operare in modo più efficiente e fornire informazioni di reporting.

I cookie impostati dal titolare di un sito web o da un fornitore di servizi (in questo caso, ESAB), sono denominati “cookie di prime Parti”. I cookie impostati da Parti diverse dal titolare di un sito web sono denominati “cookie di terze Parti”. I cookie di terze Parti consentono la messa a disposizione di funzioni o funzionalità di terze Parti sul sito web o sul servizio che si usa, ovvero mediante questi (ad es. inserzioni, contenuti interattivi e analitica). I terzi che impostano questi cookie di terze Parti sono in grado di riconoscere il dispositivo sia quando esso visita il Servizio in questione, sia quando visita altri siti web o servizi.


Perché usiamo i cookie e altre tecnologie di tracciamento?

Noi facciamo uso di cookie di prime e terze Parti per diversi motivi. Alcuni cookie si rendono necessari per ragioni tecniche legate al funzionamento dei nostri Servizi, e ci riferiamo ad essi come cookie “essenziali” o “strettamente necessari”. Altri cookie consentono a noi e alle terze Parti con cui collaboriamo di monitorare gli interessi dei visitatori verso i nostri Servizi, rendendoli oggetto di targeting; questi sono denominati “cookie di performance ” o “cookie di funzionalità”. Ad esempio, noi usiamo cookie per creare su misura contenuti e informazioni che potremmo inviare o mostrare all’utente, personalizzandone così l’esperienza durante l’interazione con i nostri Siti web e per migliorare la funzionalità dei Servizi che forniamo. Noi permettiamo inoltre ai nostri utenti di utilizzare cookie e analoghe tecnologie di tracciamento in relazione al loro uso dei nostri Servizi, per consentire a noi e ai nostri utenti di tenere traccia dei loro iscritti. Infine, le terze Parti inviano cookie mediante i nostri Servizi di inserzioni, analitica e per altre finalità. Tutto questo è descritto di seguito in modo più dettagliato.


Cookie inviati mediante i nostri Servizi

Di seguito sono descritti in modo più dettagliato i tipi specifici di cookie di prime e terze Parti inviati mediante i nostri Servizi e le loro finalità:

Cookie essenziali

Questi cookie sono strettamente necessari per la prestazione dei servizi disponibili mediante i nostri Servizi e per l’impiego di alcune delle loro funzioni, ad es. l’effettuazione dell’accesso ad aree sicure. Dal momento che questi cookie sono strettamente necessari per la prestazione dei Servizi, l’utente non può rifiutarli senza che ciò comprometta il funzionamento degli stessi. È possibile bloccarli o eliminarli modificando le impostazioni del browser, come descritto alla successiva sezione “Come controllare i cookie? ”.

Cookie di performance e cookie di funzionalità

Questi cookie vengono usati per migliorare le performance e la funzionalità dei nostri Servizi, ma non sono essenziali per farne uso. Tuttavia, senza di essi, determinate funzionalità possono risultare non disponibili.

Cookie analitici e di personalizzazione

Questi cookie acquisiscono informazioni che vengono usate in forma aggregata per consentirci di comprendere quale uso viene fatto dei nostri Servizi e il livello di efficienza delle nostre campagne di marketing, ovvero per aiutarci a personalizzare i nostri Servizi per gli utenti, così da migliorarne l’esperienza.

Cookie di marketing (o targeting)

Questi cookie vengono usati per rendere i messaggi pubblicitari più rilevanti per gli utenti e per i loro interessi. Essi svolgono inoltre funzioni come: evitare che la stessa inserzione continui a comparire, assicurare che le inserzioni vengano visualizzate correttamente e, in alcuni casi, selezionare quelle basate sugli interessi degli utenti. Per maggiori informazioni, vedere la successiva sezione “Inserzioni online mirate”.


Altre tecnologie di tracciamento

Noi e i nostri partner terzi possiamo occasionalmente usare altre tecnologie analoghe, come web beacon, pixel (o “gif trasparenti”) e altre tecnologie di tracciamento. Si tratta di minuscoli file grafici contenenti un identificativo univoco che ci consentono di riconoscere chi ha già visitato i nostri Servizi o, nel caso dei web beacon, chi ha aperto un’e-mail da noi inviata. Questo ci consente, ad esempio, di monitorare le abitudini di traffico degli utenti da una pagina interna ai nostri Servizi a un’altra, di inviare o comunicare con i cookie, di capire se l’utente è arrivato ai nostri Servizi da un’inserzione online visualizzata su un sito web di terze Parti, di presentare inserzioni mirate al singolo utente e ad altri con le sue caratteristiche, di migliorare le prestazioni del sito e di misurare il successo delle campagne di marketing. Anche se l’utente può non avere la possibilità di rifiutare o disattivare specificamente queste tecnologie di tracciamento, in molti casi esse si basano su cookie per funzionare correttamente; di conseguenza, in tali casi, il rifiuto dei cookie può compromettere il funzionamento di queste tecnologie.


Inserzioni online mirate

Noi sosteniamo i principi di autoregolamentazione della Digital Advertising Alliance (“DAA”).  Noi collaboriamo con una serie di inserzionisti, ad network, server pubblicitari e società di analisi (“Partner Pubblicitari”) che si avvalgono di diverse tecnologie per acquisire dati sull’uso che l’utente fa dei Servizi (ad es. pagine visitate, inserzioni visualizzate o cliccate), al fine di presentare inserzioni rilevanti.

Tali tecnologie possono prevedere la collocazione nei nostri Servizi di cookie o web beacon, nonché di altre tecnologie di acquisizione di dati (come illustrato alla sezione della nostra Politica sulla privacy “Informazioni acquisite automaticamente”) da parte di questi Partner Pubblicitari, così da monitorare le modalità di utilizzo dei nostri Servizi, i siti visitati dagli utenti e cosa questi fanno una volta lasciati i nostri Servizi, al fine di collegare i vari dispositivi usati dagli utenti e per presentare inserzioni più rilevanti. Queste inserzioni possono comparire nei nostri Servizi e in altri servizi visitati.

Inoltre, i nostri Partner Pubblicitari usano le informazioni acquisite mediante le tecnologie presenti nei nostri Servizi: (a) in unione con le inserzioni che compaiono sul nostro sito web o su altri siti, (b) per registrare traffico, statistiche e dati delle inserzioni sui siti web, nonché altre interazioni con esse e con i siti web su cui vengono presentate, e (c) per valutare l’efficacia delle inserzioni basate su web e per posta elettronica. Si ricorda che la nostra Politica sulla privacy e la nostra Politica sui cookie non contengono le prassi adottate dai nostri Partner Pubblicitari.

Per maggiori informazioni sulle modalità in cui i Partner Pubblicitari fanno uso delle informazioni acquisite per mezzo delle tecnologie presenti nei nostri Servizi e sulle opzioni a disposizione per non accettare i cookie inseriti nei nostri Servizi da alcune di queste società, visitare la pagina di esclusione della DAA. È inoltre possibile scegliere di essere esclusi da altri ad network terzi accedendo al sito web della Network Advertising Initiative e seguendo le istruzioni.

Le opzioni di esclusione di cui sopra dipendono specificamente dal dispositivo e dal browser e potrebbero non funzionare su tutti i dispositivi. Se si sceglie l’esclusione mediante uno di questi strumenti, ciò non significa che non verranno più proposte inserzioni. Al contrario, le inserzioni proposte non saranno più basate esclusivamente sui propri interessi. Inoltre, se si opta per l’esclusione usando uno di questi sistemi, i nostri Partner Pubblicitari continueranno ad acquisire informazioni per qualsiasi altro scopo consentito dalle norme DAA.  È possibile scegliere di non consentire più l’acquisizione futura di informazioni mediante i nostri Servizi cessandone l’uso o, nel caso di applicazioni, disinstallando queste ultime.


Come controllare i cookie?

L’utente ha il diritto di decidere se accettare o rifiutare i cookie.

Comandi del browser

si possono configurare o modificare i comandi del browser in modo da accettare o rifiutare i cookie. Se si decide di rifiutare i cookie, i nostri Servizi saranno comunque utilizzabili, ma l’accesso ad alcune funzionalità e aree degli stessi potrebbe essere limitato. Dal momento che il metodo attraverso cui è possibile rifiutare cookie usando i comandi del browser varia a seconda del tipo di browser stesso, è necessario accedere al menu aiuto del browser per maggiori informazioni.

Disattivazione della maggior parte delle inserzioni online mirate

come detto in precedenza, gli ad network offrono un modo per decidere di non ricevere più inserzioni online mirate. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.aboutads.info/choices/ o http://www.youronlinechoices.com.

Inserzioni su dispositivo mobile

è possibile decidere di interrompere l’utilizzo degli identificativi pubblicità del proprio dispositivo mobile per determinate inserzioni online mirate, tra cui quelle presentate da noi, accedendo alle impostazioni del proprio dispositivo mobile e seguendo le istruzioni pubblicate più di recente. Se si decide in tal senso, noi rimuoveremo tutti i dati relativi all’utente e non avranno luogo altre acquisizioni di dati o monitoraggi. Verrà eliminato anche l’ID casuale che noi (o i nostri partner terzi) avevamo precedentemente assegnato all’utente. Questo significa che, se in un secondo momento l’utente decidesse di essere nuovamente incluso, noi non saremmo in grado di continuare a tracciarlo usando lo stesso ID di prima, e questo sarà a tutti gli effetti un nuovo utente del nostro sistema.

Non tenere traccia

alcuni browser, come Internet Explorer, Firefox e Safari, prevedono l’opzione di trasmettere segnali “Non tenere traccia” o “DNT”. Dal momento che non sono stati adottati standard uniformi sui segnali “DNT”, i nostri Servizi attualmente non li elaborano né rispondono ad essi. Noi prendiamo molto seriamente la privacy e la possibilità di adottare decisioni informate in merito, e ci impegniamo per monitorare gli sviluppi legati alla tecnologia DNT dei browser e all’implementazione di uno standard. Per maggiori informazioni sui segnali “DNT”, visitare All About Do Not Track.

Vedere inoltre la nostra Politica sulla privacy per maggiori informazioni su I tuoi diritti.


Con quale cadenza aggiorniamo questa Politica sui cookie?

Noi possiamo occasionalmente aggiornare la presente Politica sui cookie in modo da inserirvi, ad esempio, le modifiche dei cookie che usiamo o per altri motivi operativi, legali o normativi. Pertanto, si prega di tornare a prendere regolarmente visione di questa Politica sui cookie per rimanere aggiornati sul nostro uso degli stessi e sulle tecnologie correlate.

La data riportata in testa alla presente Politica sui cookie indica l’ultimo aggiornamento.


Dove si possono trovare maggiori informazioni?

In caso di domande sul nostro uso dei cookie o di altre tecnologie, contattarci come indicato alla sezione Contattaci della nostra Politica sulla privacy.

Laatst bijgewerkt: Mei 2018

Dit Cookiebeleid legt uit hoe wij en onze gelieerde bedrijven, zakelijke partners en dienstverleners cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken bij het beheren en leveren van de Diensten. Het legt uit wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, evenals uw rechten om ons gebruik ervan te beheren. Dit Cookiebeleid is en zal worden behandeld als onderdeel van ons Privacybeleid en wordt automatisch hierin opgenomen, en alle met een hoofdletter geschreven termen die in dit Cookiebeleid worden gebruikt en niet anderszins gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in het Privacybeleid.

In sommige gevallen kunnen we cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken die in dit Cookiebeleid worden beschreven om Persoonsgegevens te verzamelen, of om informatie te verzamelen die Persoonsgegevens worden als we deze met andere gegevens combineren. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken.


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door online serviceproviders om (bijvoorbeeld) hun websites of diensten te laten functioneren of efficiënter te laten functioneren, en voor het verstrekken van rapportage-informatie.

Cookies die zijn ingesteld door de eigenaar van de website of serviceprovider (in dit geval ESAB) worden ‘first party cookies’ genoemd. Cookies die door andere partijen dan de eigenaar van de website worden ingesteld, worden ‘third party cookies’ genoemd. Third party cookies maken het mogelijk dat functies of functionaliteit van derde partijen worden aangeboden op of via de website of dienst die u gebruikt (zoals advertenties, interactieve inhoud en analyses). De derde partijen die deze third party cookies instellen, kunnen uw apparaat herkennen, zowel bij het bezoeken van de betreffende Dienst als bij het bezoeken van bepaalde andere websites of diensten.


Waarom gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën?

We gebruiken first party en third party cookies om verschillende redenen. Sommige cookies zijn om technische redenen vereist om onze Diensten te laten functioneren, en we verwijzen hiernaar als ‘essentiële’ of ‘strikt noodzakelijke’ cookies. Andere cookies stellen ons en de derde partijen waarmee we werken in staat om de interesses van bezoekers van onze Diensten te volgen en ons erop te richten, en we verwijzen hiernaar als ‘prestatie-’ of ‘functionaliteitscookies’. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om inhoud en informatie die we u kunnen sturen of aan u weergeven aan te passen en om uw ervaring op andere manieren te personaliseren tijdens de interactie met onze Websites en om de functionaliteit van de Diensten die wij leveren verder te verbeteren. We stellen onze gebruikers ook in staat om cookies en soortgelijke trackingtechnologieën te gebruiken in verband met hun gebruik van onze Diensten, zodat wij en onze gebruikers hun abonnees kunnen volgen. Ten slotte bieden derde partijen cookies aan via onze Diensten voor advertenties, analyses en andere doeleinden. Dit wordt hieronder gedetailleerder beschreven.


Cookies die via onze Diensten worden aangeboden

De specifieke soorten cookies van de first en third party die worden aangeboden via onze Diensten en de doeleinden die ze vervullen, worden hieronder gedetailleerder beschreven:

Essentiële cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via onze Diensten en om sommige van hun functies te kunnen gebruiken, zoals toegang tot beveiligde omgevingen. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de Diensten te leveren, kunt u deze niet weigeren zonder het functioneren van onze Diensten te beïnvloeden. U kunt ze blokkeren of verwijderen door de instellingen van uw browser te wijzigen, zoals beschreven in het ‘Hoe kunt u cookies beheren?’ gedeelte hieronder.

Prestatie- en functionaliteitscookies

Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van onze Diensten te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor hun gebruik. Zonder deze cookies kunnen bepaalde functies echter niet meer beschikbaar zijn.

Analyse- en personalisatiecookies

Deze cookies verzamelen gegevens die in samengestelde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze Diensten worden gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn, of om ons te helpen onze Diensten voor u aan te passen om uw ervaring te verbeteren.

Advertentiecookies (targeting)

Deze cookies worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter te maken voor u en uw interesses. Ze voeren ook functies uit zoals het voorkomen dat voortdurend dezelfde advertentie verschijnt, ze zorgen ervoor dat advertenties correct worden weergegeven en selecteren in sommige gevallen advertenties die zijn gebaseerd op uw interesses. Zie het gedeelte ‘Gericht online adverteren’ hieronder voor meer informatie.


Andere trackingtechnologieën

Wij en onze externe partners kunnen van tijd tot tijd andere, vergelijkbare technologieën gebruiken, zoals webbakens, pixels (of ‘clear gifs’) en andere trackingtechnologieën. Dit zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatie bevatten die ons in staat stelt om te herkennen wanneer iemand onze Diensten heeft bezocht, of in het geval van webbakens een e-mail heeft geopend die we aan hun hebben verzonden. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de patronen in het internetverkeer van gebruikers volgen van de ene pagina binnen onze Diensten naar een andere pagina, om cookies te leveren of hiermee te communiceren, om te begrijpen of u onze Diensten hebt bereikt via een online advertentie die wordt weergegeven op een website van een derde partij, om u en anderen zoals u gerichte advertenties te tonen, om de prestaties van de website te verbeteren en om het succes van marketingcampagnes te meten. Hoewel u deze trackingtechnologieën mogelijk niet specifiek kunt weigeren of uitschakelen, zijn deze technologieën in veel gevallen afhankelijk van cookies om goed te kunnen functioneren; zodoende zal in dergelijke gevallen het weigeren van cookies het functioneren van deze technologieën schaden.


Gerichte online advertenties

We ondersteunen de zelfregulerende principes van de Digitale advertentiealliantie (Digital Advertising Alliance, ‘DAA’).  We werken met een verscheidenheid aan adverteerders, advertentienetwerken, advertentieservers en analysebedrijven (‘Advertentiepartners’) die verschillende technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de Diensten (zoals bezochte pagina’s, bekeken of aangeklikte advertenties) om relevante advertenties te tonen.

Deze technologieën kunnen de plaatsing op onze Diensten van cookies of webbakens en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens (zoals beschreven in het gedeelte Automatisch verzamelde informatie van ons Privacybeleid) door deze Advertentiepartners omvatten om bij te houden hoe onze Diensten worden gebruikt, om bij te houden waar gebruikers heengaan en wat ze doen nadat zij onze Diensten verlaten, om verschillende apparaten die u mogelijk gebruikt te koppelen en om u relevantere advertenties te tonen. Deze advertenties kunnen verschijnen op onze Diensten of andere diensten die u bezoekt.

Bovendien gebruiken onze Advertentiepartners de gegevens die door de technologieën op onze Diensten worden verzameld voor doeleinden zoals (a) in combinatie met advertenties die op onze website of andere websites verschijnen, (b) om websiteverkeer, statistieken, advertentiegegevens en overige interactie met advertenties en de websites waarop ze worden weergegeven te rapporteren, en (c) om de effectiviteit van webgebaseerde advertenties en e-mailadvertenties te meten. Houd er rekening mee dat ons Privacybeleid en Cookiebeleid geen betrekking hebben op de praktijken van onze Advertentiepartners.

Voor meer informatie over hoe Advertentiepartners de gegevens gebruiken die door de technologieën in onze Diensten worden verzameld en over uw opties om geen cookies te accepteren die door sommige van deze bedrijven in onze Diensten worden geplaatst, gaat u naar de afmeldpagina van de DAA. U kunt zich ook afmelden voor aanvullende advertentienetwerken van derde partijen door naar de website van het Netwerkadvertentie initiatief te gaan en de aanwijzingen te volgen.

De hierboven beschreven mogelijkheden om u af te melden zijn apparaat- en browserspecifiek en werken mogelijk niet op alle apparaten. Als u ervoor kiest om u af te melden via een van deze afmeldtools, betekent dit niet dat u niet langer advertenties meer ziet. Integendeel, de advertenties die u te zien krijgt, zijn gewoon niet meer gebaseerd op uw interesses. Als u zich afmeldt met behulp van een van deze methoden, blijven onze Advertentiepartners bovendien gegevens verzamelen voor elk ander doel dat is toegestaan volgens de regels van de DAA.  U kunt zich afmelden voor toekomstige verzameling van gegevens door onze Diensten door het gebruik van de Dienst stop te zetten of, in het geval van een applicatie, door de applicatie te verwijderen.


Hoe kunt u cookies beheren?

U hebt het recht om te beslissen of u cookies accepteert of weigert.

Beheer via de browser

u kunt uw webbrowser instellen of aanpassen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u nog steeds onze Diensten gebruiken, hoewel uw toegang tot bepaalde functies en delen van de Diensten mogelijk beperkt zijn. Omdat de manier waarop u cookies kunt weigeren via het beheer van uw webbrowser varieert van browser tot browser, moet u het helpmenu van uw browser raadplegen voor meer informatie.

Uitschakelen van de meeste gerichte online advertenties

zoals hierboven besproken, bieden advertentienetwerken u een manier om u af te melden voor gerichte online advertenties. Als u meer informatie hierover wilt, bezoek dan http://www.aboutads.info/choices/ of http://www.youronlinechoices.com.

Mobiele advertenties

u kunt ervoor kiezen om uw mobiele-advertentie-identificaties niet te gebruiken voor bepaalde soorten gerichte online advertenties, waaronder advertenties die door ons zijn vertoond, door de instellingen op uw mobiele apparaat te openen en de meest recent gepubliceerde instructies te volgen. Als u zich afmeldt, verwijderen we alle gegevens over u en vindt er geen verdere gegevensverzameling of tracking plaats. De willekeurige ID die wij (of onze externe partners) eerder aan u hebben toegewezen, wordt ook verwijderd. Dit betekent dat als u in een later stadium besluit om u aan te melden, we niet in staat zullen zijn om door te gaan en u te volgen met dezelfde ID als voorheen, en u voor alle praktische doeleinden een nieuwe gebruiker van ons systeem zult zijn.

Niet volgen

sommige internetbrowsers, zoals Internet Explorer, Firefox en Safari, bevatten de mogelijkheid om signalen voor ‘Niet volgen’ of ‘DNT’ (Do Not Track) te verzenden. Aangezien er geen uniforme standaarden voor ‘DNT’-signalen zijn aangenomen, verwerken of reageren onze diensten momenteel niet op ‘DNT’-signalen. We nemen privacy en een zinvolle keuze serieus en zullen ons inspannen om de ontwikkelingen rond de browsertechnologie voor DNT en de implementatie van een standaard hiervoor te blijven volgen. Bezoek Alles over niet volgen voor meer informatie over ‘DNT’.

Raadpleeg ook ons Privacybeleid voor meer informatie over Uw rechten.


Hoe vaak zullen we dit Cookiebeleid bijwerken?

We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen aan te brengen in de cookies die we gebruiken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Bezoek daarom regelmatig dit Cookiebeleid om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en gerelateerde technologieën.

De datum boven aan dit Cookiebeleid geeft aan wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.


Waar kunt u meer informatie krijgen?

Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies of andere technologieën, neem dan contact met ons op zoals uiteen is gezet in het gedeelte Contact opnemen van ons Privacybeleid.

Ostatnia aktualizacja: Maj 2018 r.

Niniejsza Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób my i spółki z nami powiązane, partnerzy biznesowi i usługodawcy wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie w ramach zapewniania Usług i zarządzania nimi. Wyjaśnia ona, czym są te technologie i dlaczego je wykorzystujemy, a także opisuje prawa użytkownika do kontrolowania wykorzystywania ich przez nas. Niniejsza Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookie jest i będzie traktowana jako część naszej Polityki prywatności i jest do niej automatycznie włączona. Wszystkie terminy rozpoczynające się od wielkiej litery i niezdefiniowane w niniejszej Polityce dotyczącej wykorzystywania plików cookie mają znaczenie nadane im w Polityce prywatności.

W niektórych przypadkach możemy użyć plików cookie i innych technologii śledzenia, opisanych w niniejszej Polityce dotyczącej wykorzystywania plików cookie, do gromadzenia Danych osobowych lub do gromadzenia informacji, które staną się Danymi osobowymi po połączeniu ich z innymi informacjami. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Dane osobowe użytkowników można znaleźć w naszej Polityce prywatności.


Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki z danymi, które są umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika, kiedy odwiedza on witrynę internetową. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez właścicieli witryn internetowych do zagwarantowania działania witryn lub ich wydajniejszego działania i zdobywania informacji służących do robienia analiz.

Pliki cookie umieszczone przez właściciela witryny lub przez usługodawcę (w tym przypadku ESAB), nazywane są „plikami cookie pierwszej kategorii”. Pliki cookie umieszczone przez strony inne niż właściciel strony nazywane są „plikami cookie osób trzecich”. Pliki cookie osób trzecich umożliwiają działanie funkcji osób trzecich w witrynie lub za jej pośrednictwem, lub umożliwiają działanie usługi używanej przez użytkownika (np. reklamy, treści interaktywne czy analityka). Osoby trzecie, które umieściły te pliki cookie osób trzecich mogą rozpoznać urządzenie użytkownika zarówno wówczas, gdy za jego pomocą użytkownik odwiedza daną Usługę, jak i wówczas, gdy użytkownik za jego pomocą odwiedza inne witryny czy usługi.


Dlaczego używamy plików cookie i innych technologii śledzenia?

Używamy plików cookie pierwszej kategorii i plików cookie osób trzecich z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane z powodów technicznych w celu umożliwienia działania Usługi i nazywamy je „niezbędnymi” czy „ściśle koniecznymi” plikami cookie. Inne pliki cookie umożliwiają nam i osobom trzecim, z którymi pracujemy, śledzenie i kierunkowanie zainteresowań osób odwiedzających nasze Usługi i nazywamy je „związanymi z wydajnością” i „funkcjonalnymi” plikami cookie. Plików cookie używamy na przykład do dostosowania treści i informacji, jakie możemy wyświetlić lub wysłać użytkownikowi, a także do innego personalizowania doświadczenia użytkownika podczas interakcji z naszymi Witrynami oraz innego usprawniania funkcjonalności zapewnianych przez nas Usług. Umożliwiamy również naszym użytkownikom wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii śledzenia w połączeniu z wykorzystaniem przez nich naszych Usług w celu umożliwienia nam i naszym użytkownikom śledzenia ich abonentów. Ponadto osoby trzecie umieszczają pliki cookie za pośrednictwem naszych usług w celach reklamowych, analitycznych i innych. Zostało to bardziej szczegółowo opisane poniżej.


Pliki cookie umieszczane za pośrednictwem naszych Usług

Poszczególne rodzaje plików cookie pierwszej kategorii i plików cookie osób trzecich umieszczanych za pośrednictwem naszych Usług i cele, jakie one spełniają, są bardziej szczegółowo opisane poniżej:

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są ściśle niezbędne do zapewnienia użytkownikom usług dostępnych za pośrednictwem naszych Usług oraz do używania niektórych z ich funkcji, jak np. do dostępu do zabezpieczonych obszarów. Z uwagi na to, że te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia Usług, użytkownik nie może odmówić ich stosowania bez konsekwencji dla funkcjonowania naszych Usług. Użytkownik może blokować lub usuwać pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z opisem w dziale „Jak kontrolować swoje pliki cookie?” poniżej.

Pliki cookie związane z wydajnością i funkcjonalnością

Te pliki cookie są wykorzystywane do rozszerzenia wydajności i funkcjonalności naszych Usług, ale nie są niezbędne do korzystania z nich. Jednakże bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.

Pliki cookie związane z analityką i personalizacją

Te pliki cookie gromadzą informacje wykorzystywane w zgrupowanej formie albo w celu umożliwienia nam zrozumienia, w jaki sposób nasze Usługi są wykorzystywane albo w celu sprawdzenia, jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe, albo w celu umożliwienia nam dostosowania naszych Usług do użytkownika w celu poprawy jego doświadczenia.

Pliki cookie reklamowe (kierunkujące)

Te pliki cookie są wykorzystywane do dostosowania wiadomości reklamowych do zainteresowań użytkownika. Do innych ich funkcji należy zapobieganie ciągłemu wyświetlaniu tych samych reklam, dopilnowanie, aby reklamy były właściwie wyświetlane, a w niektórych przypadkach wybieranie reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w dziale „Ukierunkowane reklamy online” poniżej.


Inne technologie śledzenia

Zarówno my, jak i nasi partnerzy możemy niekiedy używać innych, podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne, piksele (lub „czyste GIFY-y”) i inne technologie śledzenia. Są to niewielkie pliki graficzne zawierające unikalny identyfikator, które umożliwiają nam rozpoznanie, czy ktoś odwiedził nasze Usługi, a w przypadku sygnałów nawigacyjnych, czy otworzył wysłany przez nas e-mail. Pozwala to np. monitorować schematy ruchu naszych użytkowników między stronami w naszych Usługach, dostarczać pliki cookie lub komunikować się z nimi, dowiedzieć się, czy użytkownik trafił do naszych Usług z reklamy online wyświetlonej w zewnętrznej witrynie, dostarczać kierowane reklamy do użytkownika, usprawniać działanie witryny i mierzyć skuteczność kampanii marketingowych. Podczas gdy użytkownik może nie mieć możliwości konkretnego odrzucenia lub wyłączenia tych technologii śledzenia, w wielu przypadkach prawidłowe działanie tych technologii uzależnione jest od plików cookie i odpowiednio w takich przypadkach brak zgody na użytkowanie plików cookie wpłynie negatywnie na działanie tych technologii.


Ukierunkowane reklamy online

Popieramy zasady samoregulacji ustanowione przez organizację Digital Advertising Alliance („DAA”).  Współpracujemy z wieloma reklamodawcami, sieciami reklamowymi, serwerami reklamowymi i spółkami analitycznymi („Partnerami reklamowymi”), które wykorzystują różne technologie do gromadzenia danych na temat wykorzystywania Usług przez użytkowników (jak np. na temat odwiedzanych stron, przeglądanych reklam czy klikniętych reklam) w celu przesyłania odpowiednich reklam.

Technologie te mogą obejmować umieszczanie w naszych Usługach plików cookie lub sygnałów nawigacyjnych i innych technologii gromadzenia danych (opisanych w punkcie Automatycznie gromadzone informacje w naszej Polityce prywatności) przez tych Partnerów reklamowych w celu śledzenia tego, w jaki sposób nasze Usługi są używane, w celu śledzenia tego, dokąd udają się nasi użytkownicy i co robią po opuszczeniu naszych Usług i do łączenia różnych urządzeń, jakie użytkownicy mogą wykorzystywać oraz w celu zapewniania bardziej odpowiednich reklam. Takie reklamy mogą pojawiać się w naszych Usługach lub w innych usługach odwiedzanych przez użytkownika.

Ponadto nasi Partnerzy reklamowi wykorzystują informacje zgromadzone przez technologie umieszczone w naszych Usługach do celów, takich jak (a) związane z reklamami pojawiającymi się w naszej witrynie lub witrynach, (b) raportowanie ruchu w witrynie, statystyk, danych reklamowych i innych interakcji z reklamami i witrynami, w których są one zamieszczone oraz (c) w celu zmierzenia skuteczności reklam opartych na witrynach internetowych i reklam rozsyłanych pocztą elektroniczną. Proszę pamiętać, że nasza Polityka prywatności i Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookie nie obejmują praktyk naszych Partnerów reklamowych.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób nasi Partnerzy reklamowi wykorzystują informacje zgromadzone przez technologie w naszych Usługach i na temat możliwości niewyrażenia zgody na stosowanie plików cookie umieszczonych przez niektóre z tych firm w naszych Usługach można znaleźć na stronie DAA dotyczącej wycofania zgody. Można również wycofać zgodę na działania zewnętrznych sieci reklamowych, udając się do witryny organizacji Network Advertising Initiative i stosując się do zamieszczonych tam instrukcji.

Rezygnacje opisane powyżej są dostosowane do poszczególnych urządzeń i przeglądarek, i mogą nie działać na wszystkich urządzeniach. Wybranie wycofania zgody przy użyciu jednego z tych narzędzi do wycofywania zgody nie oznacza, że reklamy przestaną się pojawiać. Wyświetlane reklamy po prostu nie będą już oparte na zainteresowaniach użytkownika. Ponadto, w przypadku wycofania zgody przy użyciu jednej z tych metod, nasi Partnerzy reklamowi będą nadal gromadzić informacje w innych celach dozwolonych przez zasady DAA.  Można wycofać zgodę na przyszłe gromadzenie informacji z naszych Usług przez zaprzestanie korzystania z naszych Usług, a w przypadku aplikacji, przez usunięcie aplikacji.


Jak można kontrolować pliki cookie?

Użytkownik ma prawo wyboru, czy zgodzić się na użycie plików cookie, czy nie.

Ustawienia przeglądarki

Można ustawić lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby przyjmowała ona lub odrzucała pliki cookie. W przypadku odrzucenia plików cookie można wciąż używać naszych Usług, chociaż dostęp do niektórych funkcji i obszarów Usług może być ograniczony. Z uwagi na to, że sposoby odrzucania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej różnią się w zależności od przeglądarki, w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z menu pomocy przeglądarki.

Wyłączanie większości Kierowanych reklam online

Jak wspomniano powyżej, sieci reklamowe oferują sposób cofnięcia zgody na używanie kierowanych reklam online. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com.

Reklamy mobilne

Można cofnąć zgodę na wykorzystywanie swoich identyfikatorów do reklam mobilnych, stosowanych przy niektórych typach kierowanych reklam online, w tym na te stosowane przez nas, przechodząc do ustawień swojego urządzenia mobilnego i wykonując najnowsze opublikowane instrukcje. W przypadku cofnięcia zgody usuniemy wszelkie dane na temat użytkownika i przestaniemy gromadzić jego dane i śledzić go. Losowy identyfikator, jaki my (albo nasi partnerzy) wcześniej przypisaliśmy do użytkownika, również zostanie usunięty. Oznacza to, że jeśli w późniejszym czasie użytkownik postanowi wyrazić zgodę, nie będziemy w stanie nadal śledzić go pod dawnym identyfikatorem i użytkownik będzie pod każdym praktycznym względem nowym użytkownikiem naszego systemu.

Nie śledzić

Niektóre przeglądarki internetowe – takie jak Internet Explorer, Firefox i Safari – zawierają możliwość przesłania sygnału „Nie śledzić” lub „DNT”. Z uwagi na to, że nie przyjęto ujednoliconych norm dla sygnałów „DNT”, nasze Usługi obecnie nie przetwarzają sygnałów „DNT” ani nie reagują na nie. Poważnie traktujemy prywatność i możliwość wyboru, i podejmiemy wszelkie działania w celu dalszego monitorowania rozwoju zdarzeń związanych z technologią DNT przeglądarek i wdrożenia norm dla niej. Więcej informacji na temat „DNT” można znaleźć w punkcie Wszystko na temat zakazu śledzenia.

Więcej informacji na temat Praw użytkownika można znaleźć w naszej Polityce prywatności.


Jak często będziemy aktualizować niniejszą Politykę dotyczącą wykorzystywania plików cookie?

Możemy niekiedy aktualizować niniejszą Politykę dotyczącą wykorzystywania plików cookie w celu np. odzwierciedlenia zmian w plikach cookie, jakich używamy lub z innych powodów o charakterze operacyjnym, prawnym czy regulacyjnym. Dlatego też prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej Polityki dotyczącej wykorzystywania plików cookie, aby poznać aktualne informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i związanych z nimi technologii.

Data znajdująca się u góry niniejszej Polityki dotyczącej wykorzystywania plików cookie wskazuje termin ostatniej aktualizacji.


Gdzie można uzyskać więcej informacji?

W razie pytań na temat wykorzystywania przez nas plików cookie lub innych technologii prosimy o kontakt w sposób opisany w punkcie Kontakt w naszej Polityce prywatności.

Última Atualização: Maio de 2018

Esta Política de cookies explica como nós e nossas empresas afiliadas, parceiros de negócios e provedores de serviços usamos cookies e tecnologias semelhantes no curso de gerenciamento e fornecimento dos Serviços. Ela explica o que são essas tecnologias e por que as usamos, assim como seus direitos para controlar nosso uso delas. Esta Política de cookies é e será tratada como parte de nossa Política de Privacidade, e é automaticamente incorporada a ela, e quaisquer termos capitalizados usados e não definidos de outra forma nesta Política de cookies têm os significados atribuídos a esses termos na Política de privacidade.

Em alguns casos, podemos usar cookies e outras tecnologias de rastreamento descritas nesta Política de cookies para coletar informações pessoais ou coletar informações que se tornam Informações pessoais se combinadas com outras informações. Para mais informações sobre como processamos suas Informações pessoais, leia nossa Política de privacidade.


O que são cookies?

Cookies são pequenos arquivos de dados que são colocados no seu computador ou dispositivo móvel quando você visita um site. Os cookies são amplamente utilizados por provedores de serviços on-line para (por exemplo) fazer seus sites ou serviços funcionarem, ou para trabalhar de forma mais eficiente, bem como para fornecer informações de relatórios.

Os cookies definidos pelo proprietário do site ou provedor de serviços (neste caso, a ESAB) são chamados de “cookies de primeira parte”. Os cookies definidos por outras partes que não o proprietário do site são chamados de “cookies de terceiros”. Os cookies de terceiros permitem que recursos ou funcionalidades de terceiros sejam fornecidos no ou através do site ou serviço que você está usando (como publicidade, conteúdo interativo e análise). Os terceiros que definem esses cookies de terceiros podem reconhecer seu dispositivo tanto quando visitar o Serviço em questão quanto quando visitar determinados outros sites ou serviços.


Por que usamos cookies e outras tecnologias de rastreamento?

Usamos cookies de primeira parte e de terceiros por vários motivos. Alguns cookies são necessários por motivos técnicos para que nossos Serviços operem, e nos referimos a eles como cookies “essenciais” ou “estritamente necessários”. Outros cookies permitem que nós e os terceiros com quem trabalhamos rastreemos e segmentemos os interesses dos visitantes dos nossos Serviços, e nos referimos a eles como cookies de “desempenho” ou “funcionalidade”. Por exemplo, usamos cookies para adaptar o conteúdo e as informações que podemos enviar ou exibir para você e personalizar sua experiência enquanto interagimos com nossos sites e para melhorar a funcionalidade dos serviços que fornecemos. Também permitimos que nossos usuários utilizem cookies e tecnologias de rastreamento semelhantes em conexão com seu uso de nossos Serviços para permitir que nós e nossos usuários rastreemos seus assinantes. Por fim, terceiros fornecem cookies por meio de nossos Serviços para publicidade, análise e outras finalidades. Isso é descrito em mais detalhes abaixo.


Cookies servidos através dos nossos serviços

Os tipos específicos de cookies de primeira parte e de terceiros servidos através dos nossos Serviços e as finalidades que eles executam são descritos abaixo com mais detalhes:

Cookies essenciais

Esses cookies são estritamente necessários para fornecer serviços disponíveis através de nossos Serviços e para usar alguns de seus recursos, como acesso a áreas seguras. Como esses cookies são estritamente necessários para entregar os Serviços, você não pode recusá-los sem afetar o funcionamento de nossos Serviços. Você pode bloqueá-los ou excluí-los alterando as configurações do seu navegador, conforme descrito na seção “Como você pode controlar os cookies?” abaixo.

Cookies de desempenho e funcionalidade

Esses cookies são usados para aprimorar o desempenho e a funcionalidade de nossos Serviços, mas não são essenciais para seu uso. No entanto, sem esses cookies, certas funcionalidades podem ficar indisponíveis.

Cookies de análise e personalização

Esses cookies coletam informações que são usadas de forma agregada para nos ajudar a entender como nossos Serviços estão sendo usados ou o quanto nossas campanhas de marketing são eficazes, ou para nos ajudar a personalizar nossos Serviços para você aprimorar sua experiência.

Cookies de (direcionamento) publicidade

Esses cookies são usados para tornar as mensagens publicitárias mais relevantes para você e seus interesses. Eles também executam funções como impedir que o mesmo anúncio reapareça continuamente, garantindo que os anúncios sejam exibidos corretamente e, em alguns casos, selecionando anúncios com base em seus interesses. Para mais informações, consulte a seção “Publicidade direcionada on-line” abaixo.


Outras tecnologias de rastreamento

Nós e nossos parceiros terceirizados podemos usar outras tecnologias semelhantes de tempos em tempos, como web beacons, pixels (ou “clear gifs”) e outras tecnologias de rastreamento. Estes são pequenos arquivos gráficos que contêm um identificador único que nos permite reconhecer quando alguém visitou nossos serviços ou, no caso de web beacons, abriu um e-mail que enviamos a eles. Isso nos permite, por exemplo, monitorar os padrões de tráfego de usuários de uma página em nossos Serviços para outra, entregar ou comunicar com cookies, entender se você acessou nossos Serviços a partir de um anúncio on-line exibido em um site de terceiros, veicular anúncios direcionados a você e a outras pessoas como você, melhorar o desempenho do site e avaliar o sucesso das campanhas de marketing. Embora você possa não ter a capacidade de rejeitar ou desabilitar especificamente essas tecnologias de rastreamento, em muitos casos, essas tecnologias dependem de cookies para funcionar adequadamente; consequentemente, nesses casos, o declínio dos cookies prejudicará o funcionamento dessas tecnologias.


Publicidade online direcionada

Apoiamos os princípios de autorregulação da Digital Advertising Alliance (“DAA”).  Trabalhamos com uma variedade de anunciantes, redes de publicidade, servidores de publicidade e empresas de análise (“Parceiros de anúncios”) que usam diferentes tecnologias para coletar dados sobre o uso dos Serviços (como páginas visitadas, anúncios visualizados ou clicados) para fornecer publicidade relevante.

Essas tecnologias podem incluir o posicionamento em nossos Serviços de cookies ou web beacons e outras tecnologias de coleta de dados (conforme descrito na seção Informações coletadas automaticamente de nossa Política de privacidade) por esses Parceiros de anúncios para acompanhar como nossos Serviços estão sendo usados, rastrear onde os usuários vão e o que eles fazem depois que saem de nossos Serviços, e vincular vários dispositivos que você pode usar e veicular anúncios mais relevantes. Esses anúncios podem aparecer em nossos serviços ou outros serviços que você visita.

Além disso, nossos Parceiros de anúncios usam as informações coletadas pelas tecnologias em nossos Serviços para fins como (a) em conjunto com publicidade que aparece em nosso site ou outros sites, (b) informar tráfego de sites, estatísticas, dados de anúncios e outros interação com os anúncios e os websites nos quais eles são veiculados, e (c) medir a eficácia dos anúncios baseados na web e de e-mail. Observe que a nossa Política de privacidade e Política de cookies não abrangem as práticas dos nossos Parceiros de anúncios.

Para mais informações sobre como os Parceiros de anúncios usam as informações coletadas pelas tecnologias em nossos Serviços e sobre suas opções de não aceitar cookies colocados por algumas dessas empresas em nossos Serviços, visite a página de desativação do DAA. Você também pode desativar outras redes de publicidade de terceiros acessando o site da Network Advertising Initiative e seguindo as instruções.

As auto-exclusões descritas acima são específicas do dispositivo e do navegador e podem não funcionar em todos os dispositivos. Se optar por qualquer uma dessas ferramentas de exclusão, isso não significa que deixará de ver publicidade. Em vez disso, os anúncios que você vê simplesmente não serão baseados nos seus interesses. Além disso, quando você optar por usar um desses métodos, nossos parceiros de anúncios continuarão a coletar informações para qualquer outra finalidade permitida pelas regras do DAA.  Você pode desativar a coleta de informações futuras de nossos Serviços, deixando de usar o Serviço ou, no caso de um aplicativo, desinstalando o aplicativo.


Como você pode controlar cookies?

Você tem o direito de decidir se aceita ou rejeita cookies.

Controles do navegador

você pode definir ou alterar os controles do seu navegador da Web para aceitar ou recusar cookies. Se você optar por rejeitar cookies, você ainda poderá usar nossos Serviços, embora seu acesso a algumas funcionalidades e áreas dos Serviços possa ser restrito. Como os meios pelos quais você pode recusar cookies por meio dos controles do seu navegador da Web variam de navegador para navegador, acesse o menu de ajuda do seu navegador para obter mais informações.

Desativando a publicidade on-line mais direcionada

conforme discutido acima, as redes de publicidade oferecem a você uma maneira de recusar a publicidade on-line direcionada. Se você quiser obter mais informações, visite http://www.aboutads.info/choices/ ou http://www.youronlinechoices.com.

Publicidade para celular

você pode desativar o uso de identificadores de publicidade para dispositivos móveis para determinados tipos de publicidade on-line direcionada, incluindo aquelas realizadas por nós, acessando as configurações em seu dispositivo móvel e seguindo as instruções publicadas mais recentes. Se você optar por não participar, removeremos todos os dados sobre você e nenhuma coleta ou acompanhamento de dados adicional ocorrerá. O ID aleatório que nós (ou nossos parceiros externos) atribuímos a você anteriormente também será removido. Isso significa que, se em um estágio posterior você decidir optar por usar, não poderemos continuar e rastrear você usando o mesmo ID de antes, e você será, para todos os fins práticos, um novo usuário em nosso sistema.

Não rastrear

alguns navegadores da Internet, como o Internet Explorer, o Firefox e o Safari, incluem a capacidade de transmitir sinais “Não rastrear” ou “DNT”. Como os padrões uniformes para os sinais “DNT” não foram adotados, nossos serviços não processam ou respondem atualmente aos sinais “DNT”. Levamos a sério a privacidade e a escolha significativa e nos esforçaremos para continuar a monitorar os desenvolvimentos em torno da tecnologia de navegadores DNT e a implementação de um padrão. Para saber mais sobre o “DNT”, visite Tudo sobre Não rastrear.

Veja também nossa Política de privacidade para mais informações sobre Seus Direitos.


Com que frequência vamos atualizar esta Política de cookies?

Podemos atualizar esta Política de cookies periodicamente para refletir, por exemplo, alterações nos cookies que utilizamos ou por outros motivos operacionais, legais ou regulamentares. Eevise esta Política de cookies regularmente para se manter informado sobre o uso de cookies e tecnologias relacionadas.

A data no topo desta Política de cookies indica quando foi atualizada pela última vez.


Onde você pode obter mais informações?

Se você tiver alguma dúvida sobre o uso de cookies ou outras tecnologias, entre em contato conosco conforme estabelecido na seção Fale Conosco de nossa Política de privacidade.

Последнее обновление: май 2018 г.

В настоящей Политике в отношении файлов cookie объясняется, как мы и наши дочерние компании, деловые партнеры и поставщики услуг используют файлы cookie и аналогичные технологии в процессе управления Службами и предоставления услуг. В данном документе поясняется, что представляют собой эти технологии и почему мы их используем, а также ваши права на осуществление контроля над использованием нами таких технологий. Настоящая Политика в отношении файлов cookie является неотъемлемой частью нашей Политики конфиденциальности и включается в нее автоматически. Слова и выражения, выделенные заглавными буквами, определение которых не было приведено в настоящей Политике в отношении файлов cookie, имеют значения, присвоенные им в Политике конфиденциальности.

В некоторых случаях мы можем использовать файлы cookie и другие технологии отслеживания, описанные в настоящей Политике в отношении файлов cookie, в целях сбора Персональной информации либо информации, которая, при ее объединении с другой информацией, будет классифицироваться как Персональная информация. Дополнительные сведения о том, как мы осуществляем обработку вашей Персональной информации, изложены в Политике конфиденциальности.


Что такое файлы cookie?

Файлы cookie представляют собой небольшие файлы данных, которые размещаются на вашем компьютере или мобильном устройстве при посещении веб-сайта. Файлы cookie широко используются поставщиками онлайн-услуг — например, для обеспечения работы веб-сайтов или служб, для более эффективного функционирования, а также для предоставления отчетной информации.

Файлы cookie, устанавливаемые владельцем веб-сайта или поставщиком услуг (в данном случае — ESAB), называются «основными файлами cookie». Файлы cookie, устанавливаемые лицами, не являющимися владельцами веб-сайта, называются «сторонними файлами cookie». Сторонние файлы cookie позволяют предоставлять на используемых вами веб-сайте или в службе либо посредством такого веб-сайта или службы сторонние компоненты или функциональность, такие как рекламу, интерактивный контент и аналитику. Третьи лица, которые устанавливают такие сторонние файлы cookie, могут распознавать ваше устройство при посещении как соответствующей Службы, так и некоторых других веб-сайтов или служб.


Почему мы используем файлы cookie и другие технологии отслеживания?

Мы используем основные и сторонние файлы cookie по нескольким причинам. Некоторые файлы cookie необходимы по техническим причинам и обеспечивают функционирование наших Служб. Такие файлы cookie называются «обязательными» или «строго необходимыми». Другие файлы cookie позволяют нам и сторонним лицам, с которыми мы работаем, отслеживать и учитывать интересы посетителей наших Служб. Такие файлы cookie называются «эксплуатационными» или «функциональными». Например, мы используем файлы cookie для подбора контента и информации, которые мы можем отправлять или показывать вам, для индивидуальной настройки с учетом ваших предпочтений при взаимодействии с нашими Веб-сайтами, а также для улучшения других аспектов функциональности предоставляемых нами Служб. Мы также даем возможность нашим пользователям использовать файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания в связи с использованием ими наших Служб, чтобы и мы, и наши пользователи могли отслеживать своих подписчиков. И, наконец, сторонние лица осуществляют передачу файлов cookie посредством наших Служб в целях рекламы, аналитики и для других целей. Более подробное описание приводится ниже.


Файлы cookie, передаваемые через наши Службы

Конкретные типы основных и сторонних файлов cookie, передаваемых через наши Службы, а также цели, в которых осуществляется такая передача, описаны более подробно ниже:

Основные файлы cookie

Эти файлы cookie строго необходимы для предоставления вам услуг через наши Службы, а также для использования некоторых из функций таких файлов, как, например, доступ к безопасным зонам. Поскольку эти файлы cookie строго необходимы для обеспечения работы Служб, ваш отказ от таких файлов повлияет на работу наших Служб. Вы можете заблокировать или удалить их, изменив настройки своего браузера, как описано ниже в разделе «Способы управления файлами cookie».

Эксплуатационные и функциональные файлы cookie

Эти файлы cookie используются для повышения производительности и эффективности наших Служб, но не имеют существенного значения для их использования. Тем не менее, без таких файлов cookie некоторые функции могут стать недоступными.

Файлы cookie для аналитики и настройки

Эти файлы cookie собирают информацию, которая используется либо в обобщенном виде, чтобы помочь нам понять, как используются наши Службы или насколько эффективны наши маркетинговые кампании, либо чтобы помочь нам настроить наши Службы в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы вы смогли извлечь максимальную пользу.

Рекламные (целевые) файлы cookie

Эти файлы cookie используются для повышения релевантности рекламных сообщений в соответствии с вашими интересами. Они также выполняют такие функции, как предотвращение повторного появления одного и того же рекламного объявления, обеспечение надлежащего отображения рекламы и в некоторых случаях выбор рекламных объявлений на основании ваших интересов. Дополнительная информация изложена ниже в разделе «Адресная онлайн-реклама».


Другие технологии отслеживания

Время от времени мы и наши сторонние партнеры можем использовать другие подобные технологии, такие как веб-маяки, пиксели (или «пустые GIF-изображения»), а также другие технологии отслеживания. Они представляют собой небольшие графические файлы, которые содержат уникальный идентификатор, позволяющий нам узнать, когда кто-то посетил наши Службы или, в случае с веб-маяками, что кто-то открыл электронное письмо, которые мы отправили. Это позволяет нам, например, отслеживать шаблоны трафика пользователей с одной страницы в нашей Службе на другую, доставлять файлы cookie или связываться с ними, понимать, перешли ли вы на страницу нашей Службы с рекламного объявления, отображенного на стороннем веб-сайте, показывать вам и другим подобным пользователям адресные рекламные объявления, улучшать производительность сайта, а также измерять степень успешности маркетинговых кампаний. Хотя у вас может не быть возможности отклонить или отключить те или иные указанные технологии отслеживания, во многих случаях функционирование таких технологий зависит от правильного функционирования файлов cookie; таким образом, в таких случаях отказ от принятия файлов cookie не позволит таким технологиям работать должным образом.


Адресная онлайн-реклама

Мы поддерживаем принципы саморегулирования Альянса цифровой рекламы («DAA»).  Мы работаем со множеством рекламодателей, рекламных сетей, рекламных серверов и аналитических компаний («Партнеры по рекламе»), которые используют различные технологии для сбора данных об использовании вами Служб (таких как посещенные страницы, просмотренные или нажатые объявления) в целях предоставления соответствующих рекламных объявлений.

Эти технологии могут включать размещение Партнерами по рекламе в наших Службах файлов cookie или веб-маяков, а также других технологий сбора данных (как описано в разделе «Информация, собираемая автоматически» нашей Политики конфиденциальности), чтобы отслеживать, как используются наши Службы, куда переходят пользователи и что они делают после ухода из наших Служб, для связывания различных устройств, которые вы можете использовать, а также для предоставления вам более релевантных рекламных объявлений. Эти рекламные объявления могут появляться в наших Службах или других службах, которые вы посещаете.

Кроме того, наши Партнеры по рекламе используют информацию, собранную с помощью технологий в наших Службах, в следующих целях: (a) в связи с рекламой, которая показывается на нашем веб-сайте или других веб-сайтах, (b) для отчетности по трафику веб-сайта, статистике, рекламным данным и другом взаимодействии с рекламными объявлениями и веб-сайтами, на которых отображаются такие объявления, а также (c) в целях измерения эффективности Интернет-рекламы и рекламы в сообщениях электронной почты. Обратите внимание, что наша Политика конфиденциальности и Политика в отношении файлов cookie не распространяются на деятельность наших Партнеров по рекламе.

Для получения дополнительной информации о том, как Партнеры по рекламе используют информацию, собранную с помощью технологий в наших Сервисах, и о ваших возможностях не принимать файлы cookie, размещаемые некоторыми такими компаниями в наших Службах, просим вас посетить страницу DAA, где описывается возможность отказа. Вы также можете отказаться от дополнительных сторонних рекламных сетей, перейдя на веб-сайт Инициативы по рекламе в сети Интернет и выполнив указанные инструкции.

Приведенные выше варианты отказов от получения файлов cookie или рекламных объявлений работают для определенных устройств и браузеров и могут не подойти для всех устройств. Если вы решите отказаться от получения с помощью любого из указанных инструментов отказа, это не означает, что вы перестанете видеть рекламу. Скорее, рекламные объявления, которые будут вам показываться, просто не будут основаны на ваших интересах. Кроме того, если вы откажетесь от получения с помощью одного из указанных методов, наши Партнеры по рекламе будут продолжать собирать информацию для любых других целей, разрешенных правилами DAA.  Вы можете отказаться от последующего сбора информации из наших Служб, прекратив использование Службы или, если речь идет о приложении — удалив его.


Способы управления файлами cookie

У вас есть право решать, принимать или отклонять файлы cookie.

Элементы управления браузера

вы можете установить или изменить элементы управления веб-браузера, чтобы принимать или отклонять файлы cookie. Если вы решите отклонять файлы cookie, вы по-прежнему сможете использовать наши Службы, однако доступ к некоторым функциям и областям Служб может быть ограничен. Поскольку средства, с помощью которых вы можете отклонять файлы cookie, различаются в зависимости от типа веб-браузера, вам следует зайти в меню справки вашего браузера для получения дополнительной информации.

Отключение большей части онлайн-рекламы

как отмечалось выше, рекламные сети предоставляют вам возможность отказаться от адресной онлайн-рекламы. Чтобы узнать больше, посетите http://www.aboutads.info/choices/ или http://www.youronlinechoices.com.

Мобильная реклама

вы можете отказаться от использования (в том числе нами) ваших мобильных рекламных идентификаторов для определенных видов адресной онлайн-рекламы, зайдя в настройки вашего мобильного устройства и выполнив шаги, указанные в последней опубликованной версии инструкций. В случае вашего отказа мы удалим все данные о вас и не будем в дальнейшем собирать или отслеживать данные. Случайный идентификатор, который мы (или наши сторонние партнеры) ранее присвоили вам, также будет удален. Это означает, что если позднее вы решите дать свое согласие, мы не сможем продолжить отслеживать вас, используя прежний идентификатор, а вы фактически будете считаться новым пользователем для нашей системы.

Не отслеживать

в некоторые Интернет-браузеры, такие как Internet Explorer, Firefox и Safari, встроена возможность передавать сигналы «Do Not Track» (Не отслеживать), или «DNT». Поскольку в этой сфере отсутствуют единые стандарты, в настоящее время наши Службы не обрабатывают сигналы DNT и не реагируют на них. Мы ответственно подходим к вопросам конфиденциальности и разумного выбора и будем продолжать следить за развитием браузерной технологии DNT и внедрением стандарта. Чтобы узнать больше о DNT, посетите веб-страницу All About Do Not Track (Всё о сигналах «Do Not Track»).

Дополнительную информацию о ваших правах можно найти в нашей Политике конфиденциальности.


Как часто мы будем обновлять настоящую Политику в отношении файлов cookie?

Мы можем периодически обновлять настоящую Политику в отношении файлов cookie чтобы отразить, например, изменения, внесенные в используемые нами файлы cookie, а также по другим причинам, связанным с техническими, правовыми или нормативными аспектами. Поэтому просим вас регулярно просматривать данную Политику в отношении файлов cookie, чтобы быть в курсе информации об использовании нами файлов cookie и связанных с ними технологий.

Дата, указанная вверху данной Политики в отношении файлов cookie, является датой ее последнего обновления.


Где можно получить дополнительную информацию?

Если у вас есть вопросы относительно использования нами файлов cookie и других технологий, просим вас связаться с нами, используя контактную информацию, приведенную в разделе Связаться с нами нашей Политики конфиденциальности.

Senast reviderad: Maj 2018

Denna cookiepolicy förklarar hur vi och våra dotterbolag företagspartners och serviceleverantörer använder cookies och liknande teknologier under hanteringen och tillhandahållandet av Tjänsterna. Det förklarar vad dessa teknologier är och varför vi använder dem, så väl som dina rättigheter att kontrollera vår användning av dem. Denna cookiepolicy är och ska behandlas som en del av vår Integritetspolicy och är automatiskt införlivad däri och eventuella särskilda villkor som används och inte på annat sätt definierade i denna Cookiepolicy har betydelsen som givits till de termer i Integritetspolicyn.

I vissa fall kan vi använda cookies och annan spårningsteknologi beskriven i denna Cookiepolicy för att samla in Personlig information eller för att samla in information som blir Personlig information om vi kombinerar den med annan information. För mer information om hur vi bearbetar din Personliga information, se vår Integritetspolicy.


Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som placeras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida. Cookies används allmänt av onlineleverantörer för att (till exempel) deras webbsidor eller tjänster ska fungera, eller göra arbetet mer effektivt så väl som att förse rapporteringsinformation.

Cookies placerade av webbsidans ägare eller serviceleverantör (i detta fall, ESAB) kallas “förstapartscookies”. Cookies placerade av parter andra än webbsidans ägare kallas “tredjepartscookies”. Tredjepartscookies möjliggör att tredjepartsfunktioner tillhandahålls på eller genom webbsidan eller tjänsten du använder (så som annonser, interaktivt innehåll och analys. Tredje parter som placerar dessa tredjepartscookies kan känna igen din enhet både när du besöker Tjänsten i fråga och också när den besöker vissa andra webbsidor eller tjänster.


Varför använder vi cookies och andra spårningstekniker?

Vi använder förstapartscookies och tredjepartscookies av olika anledningar. Vissa cookies krävs av tekniska skäl för att våra Tjänster ska fungera och vi hänvisar till dessa som “väsentliga” eller “strikt väsentliga” cookies. Andra cookies gör det möjligt för oss och tredje parter som vi arbetar med, att spåra och rikta intresset av besökare till våra Tjänster och vi hänvisar till dessa som “prestanda-” eller “funktionscookies.” Till exempel, använder vi cookies för att skräddarsy innehåll och information som vi kan skicka eller visa dig och på annat sätt personifiera din upplevelse samtidigt som du interagerar med våra webbsidor och på annat sätt förbättra funktionen av Tjänsterna som vi förser. Vi gör det också möjligt för våra användare att använda kakor och liknande spårningstekniker i samband med deras användning av våra Tjänster för att tillåta oss och dina användare att spåra sina abonnenter. Slutligen, så använder tredje parter cookies genom våra Tjänster för annonsering, analys och andra ändamål. Detta beskrivs mer i detalj nedan.


Cookies fungerar genom våra Tjänster

Den specifika typen av förstapartscookies och tredjepartscookies som fungerar genom våra Tjänster och de syften som de utför är beskrivna mer detaljerat nedan:

Väsentliga cookies

Dessa cookies är strikt nödvändiga för att förse dig med tjänster tillgängliga genom våra Tjänster och för att använda några av deras funktioner, så som tillgång till säkra områden. Därför att dessa cookies är strikt nödvändiga för att leverera Tjänsterna, kan du inte neka dem utan att det påverkar hur våra Tjänster fungerar. Du kan blockera eller radera dem genom att ändra dina webbläsarinställningar, som beskrivits i “Hur kan jag styra cookies?” avdelningen nedan.

Prestanda- och funktionscookies

Dessa cookies används för att förbättra prestandan och funktionen på dina Tjänster men är mindre viktiga för deras användning. Men, utan dessa cookies kan vissa funktioner bli otillgängliga.

Analys- och anpassningskakor

Dessa cookies samlar in information som används antingen i aggregerad form för att hjälpa oss att förstå hur våra Tjänster används eller hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är, eller hjälpa oss att skräddarsy våra Tjänster till dig för att förbättra din upplevelse.

Annons- (riktade) cookies

Dessa cookies används för att göra marknadsföringsmeddelanden mer relevanta för dig och dina intressen. De utför också funktioner som förhindrar att samma annons från att kontinuerligt återkommer, försäkrar att annonserna visas rätt och i vissa fall väljer annonser som baserar sig på dina intressen. För mer information, se sektionen “Riktad onlineannons”- nedan.


Andra spårningstekniker

Vi och våra tredje parter kan använda andra, liknande teknologier från tid till tid, som “web beacons”, pixels (eller “klara gifs”) och andra spårningsteknologier. Dessa är små grafiska filer som innehåller en unik identifierare som gör de möjligt för oss att känna igen när någon har besökt våra Tjänster eller vid fall av web beacons, öppnat en epost som vi har skickat dem. Detta gör det möjligt för oss, att övervaka trafikmönstret hos användare från en sida inom våra Tjänster till en annan, för att leverera eller kommunicera med cookies, för att veta att du har nått våra Tjänster från en online annons som visats på en tredje parts webbsida, för att skicka riktade annonser till dig och andra som du, förbättra webbsidans prestanda och utvärdera framgången av våra annonskampanjer. Medan du kanske inte har möjlighet att speciellt neka eller inaktivera dessa spårningsteknologier, i många instanser är dessa teknologier beroende av att cookies fungerar rätt, så följaktligen leder ett nekande av cookies till att sätta ned funktionerna hos dessa teknologier.


Riktad onlineannonsering

Vi stöder de självreglerande principerna av Digital Advertising Alliance (”DAA”).  Vi arbetar med en mängd olika annonsörer, annonseringsnätverk, annonseringsservers och analysföretag (”Annonspartners”) som använder olika tekniker till att samla in data om din användning av Tjänsterna (som sidor du besökt, annonser du tittat eller klickat på) för att leverera relevant annons.

Dessa tekniker kan innehålla placering av kakor eller web beacons och andra datainsamlingsteknologier på våra Tjänster (som beskriven i Information insamlad automatiskt-sektionen i vår Integritetspolicy) av dessa annonspartners för att spåra hur våra Tjänster används, för att spåra var användare går och vad de gör efter att de lämnat våra Tjänster och för att länka olika enheter som du kan använda och skicka dig fler relevanta annonser. Dessa annonser kan dyka upp på dina Tjänster eller andra tjänster som du besöker.

Dessutom, använder våra Annonspartners informationen som samlats in av teknologin på våra Tjänster för ändamål som (a) i anslutning till annonsering som dyker upp på våra webbsidor eller andra webbsidor, (b) för att rapportera trafiken på webbsidan, statistik, annonseringsdata och annan interaktion med annonser och webbsidan som de fungerar på och (c) för att utvärdera effektiviteten på webbaserade och epostannonser. Notera att vår Integritetspolicy och Cookiepolicy inte täcker praxisen av våra annonspartners.

För mer information om hur annonspartners använder informationen som samlas in av teknologier i våra Tjänster och om dina alternativ att inte acceptera kakor placerade av någon av dessa företag i våra Tjänster, besök DAA:s avstå-sida . Du kan också avstå från tredje parters annonsnätverk genom att gå till Nätverksannonserings initiativets webbsida och följa instruktionerna.

Möjligheterna att avstå finns beskrivna ovan är enhets- och webbläsarspecifika och fungerar kanske inte på alla enheter. Om du väljer att avstå med något av dessa avstå-verktyg, betyder detta inte att du slutar se annonser. Snarare är det så att annonserna du ser inte kommer att baseras på dina intressen. Dessutom, när du hoppar av ett av dessa system, kommer våra Annonspartners att fortsätta att samla in information för något annat syfte tillåtet av DAA:s regler.  Du kan avstå från framtida insamling av information på våra Tjänster genom att sluta använda Tjänsten eller om det är en applikation, avinstallera applikationen.


Hur kan du styra cookies?

Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller neka cookies.

Webbläsarkontroller

Du kan ställa in eller ändra dina webbläsarkontroller till att acceptera eller neka cookies. Om du väljer att neka cookies, kan du fortfarande använda våra Tjänster även om din tillgänglighet till vissa funktioner och områden av Tjänsten kan vara begränsad. Medel med vilka du kan välja att neka cookies genom din webbläsarkontroll varierar från webbläsare till webbläsare, för mer information besök din webbläsares hjälpmeny.

Inaktivering av mest riktade onlineannonserna

Såsom ovan diskuterats, så erbjuder annonseringsnätverken dig en väg att avstå riktad nätverksannonsering. Om du vill veta mer, besök http://www.aboutads.info/choices/ or http://www.youronlinechoices.com.

Mobil annonsering

Du kan avstå från att ha dina mobila annonseringsidentifierare för vissa typer av riktad onlineannonsering, inklusive de som utförs av oss, genom att gå till dina inställningar på din mobil och följa de senast publicerade instruktionerna. Om du avstår, kommer vi att ta bort alla data om dig och inga mer datainsamling eller spårning kommer att ske. Det slumpmässiga ID:t som vi (eller tredjepartspartners) tidigare har gett dig kommer också att tas bort. Detta betyder att om du i ett senare skede vill avstå, kommer inte vi att kunna fortsätta och spåra dig genom att använda samma ID som tidigare och du kommer att för alla praktiska ändamål att bli en ny användare i vårt system.

Spåra inte

Vissa internetläsare – som Internet Explorer, Firefox och Safari – omfattar möjligheten att överföra “Spåra inte” eller “DNT” signaler. Eftersom enhetliga standarder för “DNT” signaler inte har antagits, bearbetar eller svarar för närvarande inte våra Tjänster på “DNT”-signaler. Vi tar integritet och meningsfulla val på allvar och vi anstränger oss att fortsätta att övervaka utvecklingen runt DNT-webbläsarteknologin och implementering av en standard. För att få veta mer om “DNT”, besök Allt om Spåra inte.

Se också vår Integritetspolicy för mer information om Dina rättigheter.


Hur ofta kommer vi att uppdatera Cookiepolicyn?

Vi kan uppdatera denna Cookiepolicy från tid till tid för att avspegla, till exempel, ändringar på cookies som vi använder eller av andra operationella, juridiska eller rättsliga skäl. Återkom därför regelbundet till den här Cookiepolicyn för att hålla dig informerad om vår användning av cookies och relaterad teknologi.

Datumet överst på denna Cookiepolicy visar när den senast blivit uppdaterad.


Var kan jag få mer information?

Om du har några frågor om vår användning av kakor eller andra teknologier, kontakta oss som framgår av Kontakta oss-avdelningen i vår Integritetspolicy.

最近更新日期:2018 年 5 月

本“Cookie 政策”说明了我们及我们的附属公司、业务合作伙伴和服务提供商在管理和提供服务的过程中使用 Cookie 和类似技术的方式。它解释了这些技术的定义以及我们为何使用它们的原因,以及你们监督我们使用它们的权利。本“Cookie 政策”已被(将被)视为公司隐私政策的一部分,将自动包括在其中,所有采用的,且未在本“Cookie 政策”中给出定义的术语均可在“隐私政策”中找到它们的定义。

在有些情况下,我们可能会使用本“Cookie 政策”中所说明的 Cookie 和其他跟踪技术来收集个人信息,或者收集若我们将其与其他信息合并也将成为个人信息的信息。如需详细了解我们如何处理您的个人信息,请查看我们的“隐私政策”。


什么是 Cookie?

Cookie 是指在您访问网站时,放到您的计算机或移动设备上的小型数据文件。Cookie 被在线服务提供商广泛使用,目的是(例如)让他们的网站或服务能够正常运行,或者提高运行效率并提供报告信息。

网站所有者或服务提供商(此处指 ESAB)所设置的 Cookie 称为“第一方 Cookie”。而网站所有者以外的人所设置的 Cookie 则称为“第三方 Cookie”。第三方 Cookie 可实现在您使用的网站或服务上提供第三方特性或功能(如广告、交互内容和分析)。设置这些第三方 Cookie 的第三方可以在您的设备访问存在问题的服务时,以及在访问特定的其他网站或服务时,识别出这些设备。


我们为何要使用 Cookie 和其他跟踪技术?

我们使用第一方和第三方 Cookie 是出于多个原因。出于技术原因,需要一些 Cookie 让我们的“服务”能够正常运行,我们将这些 Cookie 称为“基本”或“绝对必要”Cookie。其他 Cookie 可让我们以及我们与之合作的第三方能够跟踪并定向访客对我们服务的兴趣,我们将这些 Cookie 称为“性能”或“功能”Cookie。例如,我们使用 Cookie 来定制我们可能向您发送或显示的内容和信息,以及以其他方式个性化您在与我们的网站交互时的体验,并在其他方面改进我们所提供的服务的功能。我们还让客户在使用我们的“服务”时也能够采用 Cookie 和类似的跟踪技术,以允许我们及我们的用户跟踪他们的订户。最后,第三方通过我们的“服务”提供 Cookie,以用于广告、分析及其他目的。下文将对此进行更为详细的介绍。


通过我们的“服务”提供的 Cookie

下面将更加详细地介绍通过我们的“服务”所提供的第一方和第三方 Cookie 的具体类型以及它们所起的作用:

基本 Cookie

为了能够为您提供通过我们的“服务”来使用的服务,以及使用其部分功能(如访问安全区域),这些 Cookie 是绝对必要的。由于这些 Cookie 对于提供“服务”是绝对必要的,因此,若您拒绝它们,肯定会影响我们的“服务”的运行效果。您可以根据下文“您可以如何控制 Cookie”一节中的说明,通过更改浏览器设置来阻止或删除它们 。

性能和功能 Cookie

这些 Cookie 用于增强我们的“服务”的性能和功能,但是并不是必须要使用它们。然而,若没有这些 Cookie,可能会导致无法使用某些功能。

分析和定制 Cookie

这些 Cookie 会收集信息,以汇总形式用于帮助我们了解我们的“服务”被使用的情况,或者我们营销活动的成效情况,或者帮助我们为您定制我们的“服务”,从而增强您的体验。

广告(定向)Cookie

这些 Cookie 用于让广告信息更加贴近您及您的兴趣。此外,它们还有以下功能,如防止同一条广告一直反复出现、确保以适当的方式显示广告,以及在有些情况下,根据您的兴趣爱好来选择广告。如需详细信息,请参阅下文“定向在线广告”一节。


其他跟踪技术

我们及我们的第三方合作伙伴均可能不时地使用其他类似技术,如网络信标、像素(或“透明 gif”)及其他跟踪技术。这些都是小图形文件,包含唯一标识符,在有人访问我们的“服务”时可让我们能够识别,或者如果是网络信标的情况下,则可以在打开我们发送的电子邮件时予以识别。这可让我们,比如,监控用户从我们“服务”内的一个页面到另一个页面的通信模式;使用 Cookie 进行传输或通信;了解您是否从我们在第三方网站上显示的在线广告连接到我们的“服务”;为您及与您类似的其他人提供定向广告;提升网站性能;以及衡量营销活动是否取得成功。虽然您可能无法明确拒绝或禁用这些跟踪技术,但是在许多情况下,这些技术依赖 Cookie 才能正常运行;因此,在这些情况下,拒绝 Cookie 将影响这些技术的正常运行。


定向在线广告

我们支持“数字广告联盟”(“DAA”)的自律原则。 我们的合作对象包括各种广告商、广告网络、广告服务器和分析公司(“广告合作伙伴”),它们使用不同的技术来收集有关“服务”使用情况的数据(例如,访问过的页面、浏览或点击过的广告),以提供更具关联性的广告。

这些技术可包括在我们的“服务”上放置这些广告合作伙伴使用的 Cookie 或网络信标以及其他数据收集技术(正如我们“隐私政策”中“自动收集的信息”一节中所述),以跟踪我们的“服务”的使用情况;跟踪用户的访问目标以及他们在离开我们的“服务”后的行为;关联您可能使用的各种设备;以及为您提供更具关联性的广告。这些广告既可以出现在我们的“服务”上,也可以显示在您访问的其他服务上。

除此之外,我们的广告合作伙伴会将利用这些技术在我们的“服务”上所收集的信息用于以下目的,例如:(a) 配合我们网站或其他网站上显示的广告;(b) 报告网站流量、统计数据、广告数据以及与广告以及提供这些广告的网站之间的其他交互;(c) 衡量基于网络的广告和电子邮件广告的成效。请注意,我们的“隐私政策”和“Cookie 政策”均不包含有关广告合作伙伴的实践。

如需详细了解广告合作伙伴会如何使用在我们的“服务”上利用这些技术所收集的信息,以及对于您不接受部分这些公司在我们的“服务”上放置的 Cookie,您有何选择,请访问 DAA 的选择退出页面。您也可以转到“网络广告计划”的网站并遵照指示,选择退出更多第三方广告网络。

上述的“选择退出”是针对特定设备和浏览器而设的,可能并不适用于所有设备。如果您选择通过以上任意选择退出工具退出,这并不意味着您将不会再看到广告。而仅仅是您看到的广告将不会是基于您的兴趣爱好。此外,当您使用这些方法中的一个选择退出时,我们的广告合作伙伴将继续收集信息以用于 DAA 规则许可的任何其他目的。 您可以通过停止使用“服务”,或者若是应用程序的情况,则卸载该应用程序,从我们的“服务”中选择退出未来信息收集。


您可以如何控制 Cookie?

您有权决定是要接受或者拒绝 Cookie。

浏览器控件

您可以设置或修改您的 Web 浏览器控件以接受或拒绝 Cookie。如果您选择拒绝 Cookie,则仍可以使用我们的“服务”,尽管对“服务”部分功能和区域的访问权限可能有所限制。由于您可以通过 Web 浏览器控件拒绝 Cookie 的方式依不同的浏览器而异,您应访问您浏览器的帮助菜单来获取更多信息。

禁用大部分定向在线广告

如上所述,广告网络为您提供了一种方式,可以选择退出定向在线广告。如果您希望了解更多信息,请访问 http://www.aboutads.info/choices/ 或 http://www.youronlinechoices.com

移动广告

您可以通过在您的移动设备中访问该设置并按照最新发布的指示,选择不让您的移动广告标识符用于特定类型的定向在线广告,包括我们在做的那些广告。如果您选择退出,我们将删除有关您的所有数据,而且将不会再收集任何数据或进行任何跟踪。我们(或者我们第三方合作伙伴)以前分配给您的随机 ID 也将被删除。也就是说,如果以后您决定选择加入,我们将无法继续并使用和以前一样的 ID 来跟踪您,您实际上将成为我们系统的新用户。

Do Not Track

部分 Internet 浏览器,如 Internet Explorer、Firefox 和 Safari,包含传输“Do Not Track”或“DNT”信号的功能。由于尚未采用适用于“DNT”信号的统一标准,我们的“服务”目前不会处理或响应“DNT”信号。我们严肃对待隐私和实用选择,而且将努力继续监督有关 DNT 浏览器技术的开发和标准的实施。若要了解有关“DNT”的更多信息,请访问 All About Do Not Track(关于 Do Not Track 的一切)

另请参阅我们的“隐私政策”,以详细了解您的权利


我们会多久更新一次本“Cookie 政策”?

我们可能会不时更新本“Cookie 政策”,以反映,例如,对我们所用 Cookie 的变更,或者是出于其他运行、法律或监管原因而更新。因此,请定期回访本“Cookie 政策”,以了解我们对 Cookie 和相关技术的使用情况。

本“Cookie 政策”顶部的日期指示了上次更新的时间。


您可以在哪里获得更多信息?

如果您对我们 Cookie 或其他技术的使用情况有任何问题,请根据我们“隐私政策”中联系我们一节中的说明与我们联系。